Vakar, kaip koks Tapinas, padariau socialinį eksperimentą Feisbuke. Publikavau homofobišką citatą ir prašiau skaitytojų atspėti, kas tai parašė?

Citata tokia:

“Genderizmo ideologija akivaizdžiai braunasi į Lietuvą. Jos idėjų sklaidai 2017 m. EK ir kt. skyrė 378.421 eurų. Manau, reikia tik džiaugtis tais žmonėmis, kurie pastebi artėjantį didelį pavojų.”

Čia matome labai klasikinę archetipinę nacionalistinę samokslo teoriją. Autorius nori įtikinti skaitytojus, kad užsieniečiai (šiuo atveju – “EK ir kt.”) finansuoja labai pavojingos ideologijos sklaidą, siekdami silpninti Lietuvą, ir dėl to patriotiška ir protinga yra priešinti visus tuos, kurie skleidžia tą propagandą, nes jie yra Tautos priešai. Supraskite, be patriotų pastangų tuoj išnyks Tauta.

Kartais taip tikrai yra – pavyzdžiui, ten kur Putinas finansuoja propagandą kurios tikslas yra įtikinti Ukrainiečius kad visi Maidan dalyviai yra fašistai ir CŽV agentai. O kartais toks “įspėjimas” yra grynas melas, kuris pats yra pavojingas… pvz. Kai Hitlerio propagandistai platino pamfletus apie tai, kad visi žydai – bolševikai.

Ta citata apie “genderizmo ideologiją” patenka į pastarajį kategoriją.

Paprašiau savo sekėjų Feisbuke pasirinkti tarp šešių variantų. Visi variantai – labai žinomi “tradicijų ir vertybių” šalininkai, kurie pateisina savo ksenofobiją patriotizmu ir religingumu. Tai yra labai žinoma taktika. Kaip dažnai sakoma JAV – “Kai fašizmas atvyks į Ameriką, jis bus suvyniotas vėliava ir nešiojantis kryžių”.

Tai nereiškia, kad visi su kryžiais ir vėliavom yra fašistai. Tai reiškia, kad geras būdas propaguoti ksenofobišką ideologiją yra apsimetinėti, kad taip daroma dėl patriotizmo ir lojalumo Bažnyčiai. Atvirai deklaruoti savo fašizmą yra nebemadinga bei nepriimtina demokratijoje. Protingesnė ksenofobijos propagavimo taktika yra dengti savo tikslus vėliavomis ir kryžiumi.

Taigi, mano sekėjai pabandė atspėti, kas iš “veliavų ir kryžių” nešiotojų parašė tą citatą apie “genderizmo ideologijos didelį pavojų”. Štai rezultatai:

Vienas iš pasirinkimų – “Kažkoks vatnikas”. Vatniku apsimetantys Kremliaus troliai labai gerai žino kad homofobija pritraukia daug dėmesio ir skaldo žmones itin efektyviai. Dėl to, jie aktyviai propaguoja mitus apie “Gėjropos” propagandos tikslus, ir ta citata apie “genderizmo ideologiją” yra jiems įprasta ir kone vadovėlinė. Jie nori silpninti Europa, jie žino, kad žmonės Rytų Europoje skeptiškai žvelgia į vakarietiškas teorijos apie homoseksualumą ir lyties savoką. Nebutų surprizas jei “kažkoks vatnikas” parašytų, kad “EK ir kt.” siekia priversti Lietuvą priimti “pavojingą genderizmo ideologiją”. 11% respondentų taip spėjo. Bet ne – ta citata nebuvo “kažkokio vatniko” žodžiai.

Kiti mano socialinio eksperimento galimi atsakymai – Tautininkų vadas Julius Panka, isterinis ksenofobinių tarpukario stiliaus memų platintojas ir keistai vis dar einantis valstybės tarnautojo pareigas Blogeris Zeppelinus, fiktyvus (bet ir labai tipinis) nacistinis Delfi slapyvardis tikraslietuvis1941, pseudointelektualų judėjimo portalas Pro Patria.

Visi tie šaltiniai dažnai (arba visada) vienaip ar kitaip trimituoja, kad neheteroseksualumas yra gresmė Tautai, ir kad ten, kur priimtinos skirtingos šeimos sąvokos, Tauta silpnėja. Labai tikėtina, kad pas juos surasite pareiškimus, kurie bus panašūs į “genderizmo ideologija yra didelis pavojus”. Respondentai mano eksperimente skyrė beveik po lygiai balsų visiems šiems variantams, nes visi tie šaltiniai daugiau ar mažiau kopijuoja savo retorika nuo tų pačių radikalios dešinės jiutiubiškų šaltinių, dėl ko jų įrašai skamba panašiai.

Dėl mano pasirinktos citatos gramatinio sudėtingumo, šiek tiek daugiau balsų gavo Pro Patria ir Blogerius Zeppelinus, nes būtent jie dengia savo ideologijos radikalumą pseudointelektualiniais terminais ir gramatiniu taisyklingumu, siekdami kad jų nelogiška propaganda atrodytų teisingiau.

Na, gerbiami respondentai, aš suprantu kodėl jūs taip balsavote, bet ne, ta citata nebuvo iš tų šaltinių.

Paskutinis iš mano siūlytų variantų – Seimo narė Agnė Širinskienė. Nepaisant to kad šita veikėja turi labai aukštų pareigų Europos Sąjungos narės parlamente, vis tiek jos “demokratijos” ir “lygybės” supratimas šiek tiek skiriasi nuo Europos Sąjungos skelbiamų vertybinių principų. Tarp jos pasisakymų surasite daug “vėliavų ir kryžių”, priešingai nei deklaracijų už transgender piliečių teises.

Kitur Europoje, būtų nesuvokiama, kad parlamentaras pasakytų kažką apie “genderizmo propagandos didelį pavojų”, o Lietuvoje dauguma iš mano eksperimento respondentų galvojo, kad būtent tai įvyko.

Bet ne. Ta citata nėra Širinskienės. Ta citata nėra demokratiškai išrinkto žmogaus. Ta citata nėra ministro arba valstybės tarnautojo. Ta citata nėra girto internauto arba Putino samdyto trolio, nors tikrai taip atrodo.

Ta citata yra buvusio Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus.

Kad jis tai pasakė, deja, nieko nenustebins, nes toks modus operandi yra jam įprastas, kaip ir Putino troliams tai yra standartiška. Dar blogiau – jis net nėra Putino trolis, jis nėra užsienio agentas kuris siekia silpninti Tautą, jis savanoriškai ir savarankiškai platina tokius įrašus, vardan patriotizmo ir Dievo meilės. Jis nuoširdžiai galvoja, kad daro svarbų darbą Dievo malonėje Lietuvos labui. Jam net buvo suteikta Laisvės premija, t.y. kasmetinė premija, įteikiama fiziniam arba juridiniam asmeniui, nusipelniusiam laisvei, demokratijai ir žmogaus teisėms.

Jo tūkstančiai sekėjų irgi galvoja, kad tuoj Tauta išnyks, dėl visokių iškrypėlių užsieniečių propagandistų pastangų brautis į Lietuvą. Jie instinktyviai mano, kad nedelsiant reikia paspaust mygtuką “Dalintis”, nes gi Tamkevičius yra Dievo atstovas, o Dievas visada sako tiesa – Biblijoje, evangelijoje pagal Morkų rašoma, kad Jėzus įsakė mums: “Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai”.

Postu pasidalinta virš 100 kartų, kas Lietuvos kontekste yra didelė sklaida, pasiekianti šimtus tūkstančių žmonių.

Mano eksperimentas rodo, kad žmonės kartais negali atskirti Bažnyčios nuo vatnikų. Tiksliau, kartais nebematome didelio skirtumo tarp Bažnyčios atstovų deklaracijų, parlamentarų pasisakymų, ksenofobiškų kanalų apžvalgų, užsienio agentų propagandos ir girtų anoniminių trolių komentarų Delfyje.

Žinau, kad daug mano sekėjų ir draugų pasakys “Markai, nekreipk dėmesio, jie nėra verti tavo laiko”.

Na, OK, “tikraslietuvis1941” tikrai nevertas dėmesio, jis net neegzistuoja ir jo įtaka Lietuvos politinuose procesuose yra tolygi apvaliam nuliui. O Bažnyčia Lietuvoje yra galimai didžiausias politinis influenceris, nepaisant to, kad Lietuva neturi valstybinės religijos. Bažnyčios galia dažnai būna panaudojama tam, kas tik apsunkina politinę situaciją.

Su Bažnyčios palaiminimu plintantys ksenofobiniai, nelogiški ir nemoksliški argumentai pasiekia daug žmonių, o dėl Bažnyčio autoritetų tylos ir neveiksnumo vis didesnę įtaką įgaunančios radikalų grupės jaučia galimybę toliau platinti dezinformaciją apie savo bendrapiliečius, remiantis neegzistuojančiomis konspiracijomis. Fake news, kaip sakoma. O aš manau kad tiesa tokia: Dievas yra meilė.

Norėčiau ignoruoti viską, bet ta įtaka yra tokia didelė, kad nebegaliu to praleisti pro akis. Gal jums, šio straipsnio skaitytojau, šita problema neatrodo grėsmingai. Gal jūs nesuprantate arba jums nerūpi, kad tokia dezinformacija kenkia ekonomikai, skatina emigraciją, prieštarauja demokratijos principams ir akivaizdžiai silpnina Lietuvą. Gal jums atrodo, kad dezinformacijos pasekmė neliečia jūsų asmeniškai.

Tos pačios lyties santuokos įteisinimas neliečia Tamkevičiaus asmeniškai, nors jis apie tai pasisakė jau ne sykį.

O jo ir kitų ksenofobų retorikos pasekmė man asmeniškai yra akivaizdi ir aš tai jaučiu kasdien. Per dažnai internete matau, kaip lietuvis parašo, kad aš esu gėjus, žydas, masonas, užsienio agentas, leftistas, gresmė Tautai ir potencialus smurto taikinys. Nenoriu viso argumento suvesti į Godwino principą, bet tai man per daug primena tarpukario Vokietijos problemas. Ir mes visi puikiai žinome, kad po tokios dezinformacijos ir tokių grasinimų Hitleris tapo Vokietijos vadu.

Nesvarbu, ar čia homofobija, rasizmas, antisemitizmas arba diskriminacija dėl religijos. Visa tai yra pavojinga Tautai, ir jeigu niekas į tai neatkreips dėmesio, Lietuvos laukia liūdna ateitis.

Būtent dėl to sakau, kad kuo greičiau reikia priešintis ksenofobiškos propagandos platintojams ir niekada nepasakyti kad jie “neverti dėmesio” arba “turi teisę išreikšti tokią nuomonę demokratijoje”. Dezinformacija nėra “nuomonė”, ir nėra “demokratiška”.

Grėsmė Lietuvai, kaip ir visoms šalims, yra tai, kad dezinformacija pamažu įsikūnija į daugumai priimtiną tiesą, kaip kad drugelis, kuris grįžo į kokoną. Goebbelsas ir kiti nacių propagandistai aiškiai suprato, kad jeigu pasakysi melą pakankamai dažnai, tai žmonėms tampa tiesa.

Pavyzdžiui, Blogeris Zeppelinus pradėjo hashtag’o kampaniją apie mane “DeportuotiPer10dienų”, Pro Patria publikuoja straipsnį, kuriame autorius kaltina mane Lietuvos herojų šmeižtu, ir net Algis Ramanauskas-Greitai prieš rinkimus yra apie mane viešai parašęs – “Tas bloudžiobas yra pastebėtas skleidžiantis Licvinizmo sentimentus. Greičiausiai todėl, kad turi bobą vatą, kuri jį aiškiai indoktrinuoja.”

Dėl meilės Lietuvai Ramanauskas pabandė tildyti pirmą užsienietį kandidatą rinkimuose tokiais žodžiais – “K**va, mane vemt verčia nuo tavęs, melagi ir boba.“

Jis jaučia neliečiamybę, nejaučia jokios atsakomybės, argumentuoja, kad čia turėtų būti taikomi žodžio laisvės principai. Ir visa tai nutiko gerokai iki mano garsiausio Feisbuko įrašo publikavimo.

Atsimenate tą mano įrašą. Tas Feisbuko įrašas, kurio atžvilgiu kažkodėl žodžio laisvės principai nėra taikomi, o deportacija – svarstytina bauda.

Tamkevičius vis dar nešiojasi vėliavą ir kryžių, stovi sakyklose ir net tribūnoje Seime. Ramanauskas toliau dirba nacionaliniame televizijos kanale. Blogerius Zeppelinus toliau dirba kažkur kažkokios ministerijos koridoriuose. Visuomenės neveiksnumas suteikia jiems de facto neliečiamybę kursti neapykantą, vardan demokratijos. Manau, kad šita bėda yra verta dėmesio.

Atkreipkime dėmesį į tai, jei norime, kad Lietuva būtų kuo stipresne, o tokio pavojingo bulšito toleravimas niekaip neatitinka demokratinių principų. Kartu, tų plačiai žinomų ir įtakingų žmonių dezinformacija prisideda prie silpnesnės Lietuvos dabar ir ateityje.