Praeitą šeštadienį įvyko kulminacija daugelio metų šaltojo karo tarp miegančių miestiečių, pramogų industrijos veikėjų, kūrybininkų, policininkų ir taip vadiniamų “reiverių”.

Šiame kare viena šalis ginkluota, pvz., jie kartais dislokuoja autobusiukus, pilnus kaukėtų vyrų su neperšaunamom liemenėm ir automatiniais ginklais, pareidinti pasilinksminimo vietas, grąsinti ir gąsdinti nekaltus jaunus žmones, neturėdami reikalingo teisinio pagrindo, ignoruodami nustatytas procedūras bei konstitucinius principus.

Tokie reidai daug kartų vyko Vilniuje, tą taktiką policija pradėjo naudoti prieš pora metų, kartu su Skvernelio atėjimu i valdžią. Tos taktikos neteisėtumą pastebėjo pats miesto meras, jis tai pavadino “reketavimu” ir kritikavo “disproporcingos” jėgos panaudojimą. 

Narkotikų kontrolės ekspertas Max Daly diskusijoje Vilniuje pritarė man ir dieniniam merui, kad tokie reidai daro daugiau žalos ir niekam nepadeda. Teisininkai paaiškino reiveriams, kodėl pagal Konstituciją tokie reidai išvis neturėtų būti, kad policijos pareigūnams leidžiama panaudoti tik minimalią reikalingą jėgą , t.y. neleidžiama šturmuot mažo baro, kur galimai kažkas priekauja mažu kiekiu narkotikų. Policijai neleidžiama rizikuoti nekaltų žmonių gyvybėmis nereikalingai, disproporcingai. Logiška.

Fun fact (liet. linksmas faktas) – policija turtuolių klubuose nereidina su automatais, o tik su neuniformuotais pareigunais, tyliai ir be dramos. Studentiškuose klubuose jie reidina su automatais. Todėl reiduose policija niekada nerado kokaino, nes tas narkotikas per brangus studentams. Ar girdėjote nors kartą, apie pagautą kokaino platintoją prabangiam kokteilių bare? Ar matote nuotraukas, kur kaukėti pareigūnai pozuoja klube, kur gėrimai kainuoja gerokai daugiau nei vidutiniškai? Ne. Policija tik tose studentiškose vietose daro reidus su automatais. 

Sakau “studentiškos vietos” nes sunku sugalvot geresnį terminą, bet tarkime taip – vietos, kur lankytojai neturi teisininkų, nežino savo teisės, neturi draugų valdžioje arba policijoje, neturi baltų marškinelių, šoka pagal “keistą” muziką, tarsi del pačios muzikos žanro gali didėti nusikalstamumo lygis.

Aš manau, kad jaunimas mato tą diskriminaciją ir praranda pasitikejimą policija. Ne siurprizas, kad po dviejų metų tokių reidų – tūkstančiai reiverių palaiko “Platformos” mitingo tikslus bei šūkį – “RAVE NOT RAID” (už tūsus, prieš reidus).

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas irgi ragino policiją pamąstyt apie moksliškai įrodytą faktą, kad reidai neveikia. Yra geresnių būdų mažinti žalą dėl narkotikų, pvz NVO “Jauna Banga” išdalina informaciją apie saugumą, sveikatą, rizikas. Edukacija veikia, reidai neveikia.

Proporcingumas svarbi teisingumo dalis.

Tai yra net Seime patvirtintoj nacionalinėj strategijoj, nors man atrodo kad niekas policijoje apie tą paragrafą nėra girdėjęs. Na ir “Jaunai Bangai” trūksta pinigų, nes visi savivaldybėje daug metų kalba apie krepšinį, baseiną, koncertų sales ir mistinę “jaunimo užimtumo” magiją, o ne apie efektyvias žalos mažinimo strategijas kurios veikia labai gerai kitose šalyse.

Tokiame fone jau daug metų nuolat vyksta konfliktai tarp barų ir gyventojų, kūrybininkų ir viešosios tvarkos pareigūnų. Tad “Dieninio reivo” mitingas neatėjo iš niekur ir tikrai nebuvo tik gudrių verslininkų proga parduot alaus. Gal šio straipsnio skaitytojas nežinojo apie foną, nesuprato, kad yra tūkstančių žmonių, kurie mato tuos reidus, mato, kad naktinis gyvenimas toliau stigmatizuotas kaip girdyklų ir narkomanų sfera. Jaučia neteisingumo jausmą dėl to, jaučiuasi net pažeminti ir dar fiziškai atakuoti su automatiniais ginklais.

Tikiuosi, mes gyvename demokratijoje, kur bet kokia žmonių grupė tokioj situacijoj turėtų teisę ir galimybę išreikšt, protestuot, atkreipt visuomenės dėmesį į problemas, jei jau daug metų per normalius biurokratinius kanalus niekam nepavyko surasti pagalbos.

Pasaulio ekspertų rekomenduojamas sprendimas – daug daug susitikimų, konsultacijų, pagarbiai, konstruktyviai, aplink stalą gyvai, ramiai. O per mano kadenciją vietoje dialogo policija nusprendė atakuot reverius su automatais.

Tikuosi, suprantate dėl ko aš tuos reidus laikau policijos provokacijomis

O “Dieninį reivą” – demokratišku reagavimu į tą provokaciją, paskutinę priemonę po daug bandymų atkreipti demesį į temą be mitingų.

Supraskite mane teisingai – tuomet ir nemanau, kad tokio triukšmo šaltinis kaip “Platformos” koncertai turėtų būti tokioj vietoje.

Visą savaitę aš tai sakiau visiems. Aš nebandau saugot “Platformos” kaip yra, aš daug valandų esu kalbėjęs su visom interesu grupėm apie tai, kad reikia mažiau triukšmo ten, kad koncertai tokioj vietoj iki 22 val. kiekvieną dieną būtų nesamonė, nesvarbu, ką sako įstatymo raidė. Aš ir prieštaravau “Turgus 2.0” formatui, nes tiesiog negalima pastatyt didelės garso sistemos prie svetimų žmonių langų, paleisti savo megstamiausią muziką kaip iš kolonkės troleibuse ir prabilti žiniasklaidoje apie savo demokratines teises triukšmauti.

Grubiai tariant, taip vyksta: jei miestas – organizmas, reivas prie gyvenamujų namų – vežys, gyvenamujų namų savininkai – baltos kraujo lasteles kurios nesugeba naikint vežio, policija – chemoterapija, kuri naikina absoliučiai viską, nors yra rizika kad miestas dėl to numirs.

MARK ADAM HAROLD

Vilniuje jau seniai reikalinga aiškesnės, skaidresnės tvarkos, atvirų kanalų, per ką visi gali kalbėtis ir susikalbėti. Mažiau emocingų konfliktų vyksta ten, kur žmonės turi būdą diskutuot racionaliai ir konstruktyviai. Dėl “Platformos” akcijos – pagaliau pradėjo vykti diskusijos tarp skirtingų grupių žmonių, gal eigoje surasime būdą padidinti pasitikėjimo vienas kitu, galėsime sistemiškiau ir kompleksiškiau žiūrėti į šią problemą.

Mūsų miesto situacija domimės ne tik mes. Berlyno klubų komisijos atstovas Raimund Rejntjes atskrido į Vilnių Tarybos narės Deimantės Rimkutės iniciatyva, pakalbėt su visais ir generuot idėjas savivaldybei ir visiems mums vilniečiams. Kalbėjome su žemės savininkais, miesto administracija, miesto politikais, žalos mažinimo ekspertais, stebėjome diskusiją tarp kaimynų. Deja, nepavyko suorganizuoti susitikimo su policijos atstovais, dėl to, kad jie arba atostogauja, arba dirba Prezidento inauguracijoje.

Raimundas iškart pastebėjo, kad tokie koncertai Berlyne tikrai nebūtų leidžiami taip arti žmonių namų. Net su garso izoliacijos priemonėmis nepavyktų apsaugoti kaimynų nuo labai erzinančio triukšmo šaltinio, nes tai būtų arba fiziškai, arba ekonomiškai neįmanoma. Supraskite – net ekspertas iš visų hipsterių mylimiausio Berlyno, klubų industrijos lobistas sako, kad situacija “Platformoje” neturėtų tęstis be triukšmo apribojimų, nes tai būtų neteisinga kaimynų atžvilgu.

O Raimundas ir pabrežė, kad projektus kaip “Platforma” organizuoja tokie kultūriniai entrepreneriai, be kuriu idėjų ir entiuziazmo miestas butu mažiau patrauklus jaunimui, t.y. mažiau ekonomiškai sėkmingas. Tokia veikla yra naudinga visiems, jei tinkamoj vietoj. Reikia tik surasti tą vietą.

Eksperto rekomendacijos

Neuždaryti “Platformos”, o perkelti triukšmingą veiklos dalį į dar geresnę kitą vietą su LG bei savivaldybės pagalba, kad tos “reiverių” bendruomenės matomai vertinga kultūrinė veikla galėtų prasitęsti be žalos kaimynams.

  1. Mažiau koncertų bet kokiu dienos/nakties metu.
  2. Triukšmas tik tais vėlyvais vakarais, kai vyksta kiti renginiai visur mieste, pvz., “Kultūros naktis”, “Gatvės muzikos diena”, Naujųjų Metų sutiktuvės. Kad kaimynai žinotų iš anksto, kada bus triukšmas, ir kad butu žymiai rečiau, nei dabar.
  3. Daugiau skirtingos muzikos/veiklos sričių, kur nereikalinga žemų dažnių, didelių kolonėlių.
  4. Surasti vietą, į ką “Platformos” organizatoriams būtų fiziškai įmanoma perkelti triukšmingą veiklos dalį ir apsaugoti tos naujos vietos kaimynus nuo žalos dėl triukšmo.
  5. Padėti finansiškai su garso apsaugos priemonėmis, kaip ir kitoms kultūros šakoms valstybinės institucijos padeda finansiškai, nes “Platformos” veikla generuoja tokią kūrybingiems žmonėms patrauklią atmosferą, kur atsiranda naujos draugystės ir inovatyūs tarpdisciplininiai projektai, kas yra būtina šiuolaikinio miesto dalis.

Ilgainiui, tokios priemonės rekomenduojamos:

  1. Įvesti “Agent of Change” principą, kuri sako, kad reivas negali atsirasti naujoje vietoje be kaimynų sutikimo, taip pat gyventojas, kuris perka butą prie jau žinomos triukšmingos veiklos, neturi teisės pateikti skundų dėl to triukšmo, kai kurios vietos – apsaugotos dėl daugelio metų kultūrinės veiklos (o ne tik alaus pardavimų).
  2. Įsteigti fondą savivaldybėje ir organizuot konkursą įmonėms, kurioms reikia instaliuoti garso izoliacijos priemones, kad nebebūtų konfliktų su kaimynais, kad ekonominė veikla galėtų prasitęsti be žalos kitiems. Berlyne pilotinis projektas buvo 1 mln. vertės, 15 projektų įgyvendino ir saugo 15 vietų, kurios generuoja miestui pajamas ir pritraukia lankytojus dėl kultūrinės veiklos. Projektas sėkmingas, bus pratęstas. Ir kituose miestuose savivaldybės skuba tai įgyvendinti.

Kas tau pasakė, kad naktinio mero funkcija yra ginti neegzistuojančią teisę triukšmauti? 

Tai būtų labai durna taktika, kuri pakenktų naktinėm industrijom, miesto ekonomikai, miestiečių sveikatai. Tos taktikos nepasirenku.

O “Platforma” aiškiai iškovojo poziciją kaip miesto kultūros sferoje svarbūs veikėjai, sutelkę žmones, aktyvavo erdvę. Tai talentas, biurokratas to niekada negales padaryti. Miestiečiai turėtų tą talentą pripažinti – ne tik uždaryti vietas, o ir paieškoti ir pasiūlyti vietas, kur ta naudinga kulturinė veikla galėtų vykti.

Turime operos ir baleto teatrą, o neturime pakankamai vietų hipsteriškiems reivams su savo marškinelių workšopais, pop-up virtuvėmis, triukšminga žemų dažnių muzika, sedmaišiais ir mikrodaryklomis. Kodėl gi ne?

MARK ADAM HAROLD

Gal jums tokia “subkultūra” atrodo nekultūringa kažkuo, gal kvailai atrodo, gal ne jūsų skonis, gal apskritai niekada nesate matęs reivo ir bijote dėl nežinojimo, gal nebuvote mitinge ir nematote mažų vaikų ant tėvų pečių su garso apsaugos ausinėm šokių aikštelėje, su šypsena, gal nesuprantate tokios veiklos ekonominės, kultūrinės, socialinės vertės. Gal kažkas organizavo reivą prie jūsų langų ir dėl to esate supykęs ant kiekvieno reiverio mieste.

O sprendimų yra. Kas atsakingas? Ko laukiame?

Mitinge policijos pareigūnai puikiai atliko savo funkciją ir labai įdomiai – grasindavo konfiskuoti įrangą, bet tada patikrino įstatymą ir nusprendė leisti renginiui vykti iki 22 val. Matosi, kad jie permetė kamuolį politikams. Policija prašo lyderystės ir valios ženklų iš politikų, jie supranta, kad būtų kvaila gadinti policijos reputaciją dar daugiau, mitingo nutraukimais, švilpimais iš auditorijos, eskalavimais iki Bassiani lygio fizinio smurto. Policija žino, kad tik politinis procesas gali spręsti šią problemą.

Aš policijos pusėje tuo klausimu, antrinu jų politikams adresuotą prašymą. Kai pats buvau politikas – nesugebėjau atkreipt reikalingo valdžios dėmesio į šį klausimą, situacija tapo karštesnė, policija nenorėjo pakeist taktikos. O dabar savivaldybėje turime puikią jauną komandą, tiek administracijoje, tiek taryboje. Manau, kad galiu įtikinti barus ir reiverius prisijungti prie to stalo. Svarbiausia – policiją. Jei ir policija prisijungs prie to stalo geranoriškai, Vilnius bus stiprioj pozicijoj formuluoti savo naktinės ekonomikos augimo strategiją ir įgyvendinti rekomendacijų iš kitų pavyzdingų miestų.

Nereikia karo, jei visi – toje pačioje pusėje.