Atviras laiškas Seimo Etikos ir procedūrų komisijai dėl R. Karbauskio pasisakymų apie A. Šimo nacių saliutą

Gerb. Pirmininke,

kreipiuosi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl R. Karbauskio pasisakymų apie A. Šimo atliktą nacių saliutavimo gestą NSGK komiteto posėdžio metu. Sakau “nacių saliutavimo”, nes net ir arkliui aišku, kad A. Šimo atliktas gestas yra visai Europai gerai pažįstamas nacistinis pasveikinimas. Nemanau, kad apibendrinant šią situaciją dar galima plėtotis nenukrypstant į aiškinimus, kad antis yra antis.

Kiek man yra žinoma, dėl A. Šimo nacių saliutavimo į etikos ir procedūrų komisiją norą kreiptis išreiškė ne vienas žmogus, tačiau aš kreipiuosi dėl A.Šimo nacių saliutavimą teisinančių R. Karbauskio pasisakymų, kurie pasirodė viešai 15min portale ir kitur.

Kaip jau minėjau – net ir arkliui turėtų būti aišku, kad tas gestas galėjo reikšti tik vieną dalyką – nacių Vokietijos saliutą. Taip pat darydamas prielaidą, kad R. Karbauskio intelektas yra pranašesnis už arklio, manau, kad vienintelė moraliai ir etiškai priimtina R. Karbauskio reakcija į nacių saliutavimą Lietuvoje yra atviras tokių gestų pasmerkimas. Tokie totalitarizmą šlovinantys veiksmai yra absoliučiai nepriimtini ir niekada neturėtų būti laikomi tiesiog humoro išraiška. 

Ypač atsižvelgiant į tai, kad šie veiksmai buvo atlikti NSGK komiteto posėdžio metu, kurio tikslas yra užtikrinti Lietuvos piliečių saugumą. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad jie buvo atlikti Vilniuje, Lietuvoje, kurios piliečiai patyrė neišmatuojamą neteisybę nacių okupacijos metais. Nė nekalbant apie tai, kad viskas vyko Europos Sąjungoje, kurios atviras siekis yra užtikrinti, kad tokios neteisybės niekada nepasikartotų. 

Bet koks kitoks A. Šimo veiksmų vertinimas taip pat turėtų būti traktuojamas kaip grubus etikos pažeidimas.

Todėl norėčiau pateikti skundą dėl R. Karbauskio pasisakymų A. Šimo veiksmų atžvilgiu. R. Karbauskio pasisakymuose slypintis abejingumas šimtams tūkstančių Lietuvoje ir milijonams visame pasaulyje sunaikintų žmonių gyvybių fundamentaliai kertasi su bet kokiais civilizuotomis save laikančių šalių etikos ir moralės standartais. Taip pat, mano nuomone, Lietuvos politikams taikomi etikos standartai dėl totalitarizmo simbolizmo naudojimo turėtų būti tarp aukščiausių visame pasaulyje, turint omenyje Lietuvos žmonių priespaudą po dviejų pasaulio istorijos žiauriausių diktatorių botais.

Pateikiu R. Karbauskio pasisakymus, kurie mano manymu iliustruoja minėtus etikos pažeidimus

“Pasak jo [R. Karbauskio], visi, kurie kelia klausimą dėl A.Šimo balsavimo, dirba Rusijos propagandistų naudai.”

15min

Taip neatsakingai apkaltinti tūkstančius savo bendrapiliečių, taip pat žiniasklaidos atstovų bei seimo kolegų pats iš savęs primena Hitlerio ir Stalino režimų metodus ir nė nekvepia aukštus etikos standartus turinčios demokratinės šalies politiko teiginiais. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad, mano nuomone, kasdien R. Karbauskis “dirba Rusijos propagandistų naudai”, skaldo Lietuvos visuomenę, ciniškai manipuliuoja tiesa ir blokuoja procesus savo asmeninei, o ne teisingumo naudai. Tokiais veiksmais R. Karbauskis kenkia Lietuvos valstybės interesams ir palengvina Rusijos propagandos aparato darbą. Toks R. Karbauskio kaltinimas yra ne tik neetiškas, tačiau netgi veidmainiškas. 

“Jis [R. Karbauskis] aiškino, kad atėjus karantinui žmonės ėmė keistai sveikintis – kojomis ar kumščiais.”

15min

Pastarasis teiginys – tai klasikinė dezinformacijos taktika, kai subtiliais melais siekiama nukreipti dėmesį nuo pagrindinės temos įterpiant su ja niekaip nesusijusius faktus. Taip “atskiedžiant” pagrindinę temą, problemą siekiama padaryti visiškai miglota. A. Šimas su niekuo nesisveikino, tačiau balsavo komitete. Jis neieškojo “keistų būdų” balsuoti dėl karantino, o tiesiog atliko nacių saliutavimo gestą lygiai taip pat, kaip jį atlikdavo šimtus tūkstančių lietuvių išžudę naciai nacistinėje Vokietijoje. Ypač atsižvelgiant į R. Karbauskio įsipareigojimą sakyti tiesą uždėjus ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos prisiekiant seime, net ir pavadinti tai tiesiog spjūviu bet kokioms etikos normoms į veidą ir taip būtų situacijos sušvelninimas. 

“Aš manau, kad galbūt tas gestas galėjo būt kažkam panašus…”

R. Karbauskis

Mano žiniomis, jei veiksmas atrodo kaip neetiškas, tai jis jau traktuotinas kaip neetiškas, net jei už jo slypinčios intencijos ir nebuvo neetiškos. Taigi R. Karbauskis čia pats pripažįsta, kad gestas galimai neetiškas. Pritariu šiam jo pasisakymui. 

“…bet tikrai už kolegą galiu pasakyt ir už mus, mes suprantame, kad tokios sąsajos neįmanomos”

R. Karbauskis

Tokios sąsajos yra visiškai įmanomos. R. Karbauskio pasisakymas kategoriškas. Todėl čia tiesiog melas, pasisakymas nepagrįstas niekuo. Meluoti yra neetiška.

“Tas žmogus Šimas tikrai nenorėjo, kad būtų traktuojamas koks nors veiksmas kaip bandymas rodyti sąsajas su fašistine Vokietija…”

R. Karbauskis

Ignoruojant tą faktą, kad jau vien kreipinys “Tas žmogus” nėra etiškas, šiuo teiginiu R. Karbauskis vėl bando nukreipti diskusija nuo temos. Visiškai nesvarbu, ar A. Šimas “norėjo”, kad jo nacistinis gestas būtų traktuojamas kaip nacistinis gestas, jei daugybė žmonių būtent taip jį traktavo. Politikai turi pareigą susilaikyti nuo institucijos reputacijai galimai kenkiančių veiksmų. Mano patirtis byloja tą patį – būtent tokie etikos standartai buvo taikomi ir man. Taigi R. Karbauskis vėl bando nukreipti diskusija nuo etikos pažeidimo klausimų mėgindamas prisidengti hipotetinėmis, jo įsivaizduojamomis pažeidėjo intencijomis. 

Žmonėms mane išrinkus į Vilniaus savivaldybės tarybą, aš taip pat turėjau prisiekti Lietuvos Respublikos Konstitucija ir niekada nenorėjau atlikti jokių veiksmų, kurie pažeistų savivaldybės reputaciją. Nepaisant to, vienas iš mano veiksmų buvo pripažintas pažeidęs etiką. Mano intencijos nebuvo diskusijų apie pažeidimą epicentre – esmė buvo mano veiksmų institucijos reputacijai padaryta žala. Todėl analogiškai manau, kad R. Karbauskio nesugebėjimas griežtai kritikuoti A Šimo veiksmų realiai kuriamos reputacinės žalos, o tik kalbėti apie jo intencijas, taip pat turėtų būti traktuojamas kaip etikos pažeidimas. Pusė tiesos yra pilnas melas.

“[R. Karbauskis] atsiprašė, jei kam nors pasirodė, kad gestas galėjo būti panašus.”

15min

Pabrėžiu, kad čia tik atsiprašymas dėl galimų interpretacijų. Apskritai iškyla klausimas už ką R. Karbauskis atsiprašo, jei tuo pačiu atsisako pripažinti akivaizdžius faktus. Kaip ten bebūtų, atsiprašymas dėl A. Šimo veiksmų šiuo atveju net nėra svarbus, nes šis kreipimasis yra apie pačio R. Karbauskio pasisakymų, dėl ko jis, mano žinomis, nėra atsiprašęs.

Norėčiau pateikti skundą dėl R. Karbauskio pasisakymų, bet negaliu.

R. Karbauskio atsisakymas griežtai kritikuoti nacių saliutavimo panaudojimą Seime tiesiogiai liečia ir mane kaip Lietuvoje gyvenantį ne Lietuvos pilietį, imigrantą, kitatautį, politinį aktyvistą. Šio atlikto veiksmo neigimas, kai akivaizdžiai gestas buvo nacistinis, yra pasityčiojimas iš demokratinės tvarkos šalyje, kurioje aš gyvenu. 

R. Karbauskio pasisakymas dėl darbo Rusijos propagandistų naudai tiesiogiai liečia mane kaip žmogų, kuris kelia klausimus dėl A. Šimo nacistinio saliutavimo. R. Karbauskio kaip Seimo nario atlyginimas tiesiogiai liečia mane kaip mokesčių mokėtoją. R. Karbauskio neetiškas mokesčių “optimizavimas” bei galimi interesų konfliktai taip pat mane tiesiogiai liečia kaip Lietuvos gyventoją. 

Nepaisant to, neturiu galimybės Seimo Etikos ir procedūrų komisijai pateikti skundo dėl R. Karbauskio akivaizdžiai neetiškų pasisakymų, nes neturiu Lietuvos Respublikos pilietybės.

Planuoju pateikti prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo naturalizacijos būdu kaip įmanoma greičiau, kad galėčiau aktyviau dalyvauti savo mėgstamiausios Respublikos demokratiniuose procesuose, o kol laukiu – ar galėtumėte man paaiškinti, kur galėčiau pateikti skundą dėl to, kad negaliu jums pateikti skundo?

Pagarbiai

Mark Adam Harold