Kad būtų aišku visiems, čia yra situacija dėl interpeliacijos, apie ką gal girdėjai kažką žiniasklaidoje. (Jie, beje, man nepaskambino paprašyti komentaro).

Čia ką parašiau anksčiau apie tai, jei nematote: https://markasftw.com/theyre-trying-throw/

Martikonio bandymas iniciuoti interpeliaciją gali perskaityti čia: https://www.markasftw.com/pdf/martikonio-teikimas-del-m-a-harold.pdf

Galite ir paskaityti sarašą Tarybos narių, kurie palaiko šitą iniciatyvą. Jie galvoja kad aš esu kažkaip “nelojalus Lietuvai”.

Ačiū LLS (Zuoko frakcija) ir LS (Maldeikienės) už palaikymą, taip pat ačiū tiems konservatoriams ir socdemams ir liberalams ir kitiems kurie nepasirašė to šlamšto.

Interpeliacija nepavyks, ir neturėtų pavykti.

Čia mano atsakymas, teisiškai, nes Lietuva yra teisinė valstybė o ne minioligarchų žaidimų aikštelė:

Pirma,

 1. Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 25 str. 4 d. nustato, kad teikimas dėl tarybos nario įgaliojimų netekimo turi būti pateiktas savivaldybės tarybai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo to paties straipsnio 3 dalyje nustatytų bent vieno iš pagrindų paaiškėjimo dienos.
 2. Šiuo atveju, tarybos narių grupė teigia, jog man turi būti pradėta įgaliojimų neteikimo procedūra remiantis 2016 m. vasario 26 d. Vilniaus apygardos teismo atskirąja nutartimi, kuri buvo išsiųsta savivaldybės tarybai 2016 m. vasario 29 d.
 3. Minėta Vilniaus apygardos atskiroji nutartis buvo priimta dėl mano pasisakymų išsakytų facebook.com dar 2015 m. birželį; taigi Tarybos narių nurodomas mano tariamai atliktas įstatymo pažeidimas buvo atliktas prieš 15 mėnesių, nuo tarybos narių grupės teikimo, o apie Vilniaus apygardos teismo atskirąją nutartį tarybai buvo žinoma prieš daugiau nei 6 mėnesius. Taigi teikimas yra pateiktas praleidus senaties terminą.
 4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 20 str. 3 d. nustatyta, kad Tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektai, kurie merui teikiami nesilaikant nustatytos tvarkos, grąžinami rengėjams. Taigi tarybos narių grupės teikimas turėtų būti grąžintas jį parengusiems asmenims pirmiausiai dėl to, jog yra pateiktas praleidus senaties terminą;

Antra,

 1. Noriu pastebėti, jog savivaldybės tarybos sudaryta komisija jau svarstė mano atsakomybės klausimą dėl to paties pasisakymo facebook.com ir dar 2015 m. rugsėjį pripažino mane pažeidus politikų elgesio kodeksą ir įpareigojo mane viešai atsiprašyti rinkėjų. Tą aš ir padariau, daugiau nei vieną kartą.
 2. Du kartus asmens bausti už tą patį veiksmą negalima – tai vienas iš pamatinių atsakomybės principų. Savivaldybės tarybai mano pasisakymų turinys buvo žinomas dar 2015 metų rugsėjį, Vilniaus apygardos teismo atskirąja nutartimi nebuvo atskleista nieko naujo, o teismas informavo tik apie tą patį pasisakymą.

Trečia,

 1. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 299 str. nustato, kad teismas padaręs išvadą, kad asmenys pažeidė įstatymus ar kitas teisės normas, priima atskirąją nutartį ir nusiunčia ją atitinkamoms institucijoms.
 2. T.y. teismas neturi kompetencijos spręsti dėl drausminės atsakomybės taikymo politikui už etikos pažeidimus, o gali tik informuoti apie jo nustatytas aplinkybes, tas institucijas, kurios yra kompetetingos priimti atitinkamus sprendimus.
 3. Dėl šios priežasties nėra pagrindo teigti, jog teismo atskirosios nutarties pagrindu turėtų būti sprendžiama dėl mano įgaliojimų netekimo, ypač kai šis klausimas jau buvo spręstas.
 4. Be to, kaip jau minėta, teismas neinformavo tarybos apie naują, tarybai nežinomą pažeidimą. Taryba ir tarybos etikos komisija žinojo apie mano prieštaringai įvertintą facebook.com komentarą jau tuomet, kai svarstė mano politinės atsakomybės klausimą pirmą kartą.

Ketvirta,

 1. Teismas priimdamas atskirąją nutartį išėjo už savo kompetencijos ribų ir nurodė neteisingus faktus.
 2. Teismo atskirojoje nutartyje pateiktas mano pasisakymo vertimas nėra atliktas profesionalaus vertėjo, o paimtas iš dienraščio Lietuvos Rytas straipsnio.
 3. 2016 kovo 14 d. aš asmeniškai kreipiausi į valstybinę Lietuvių kalbos komisiją su prašymu pateikti išvadą dėl anglų kalboje naudojamo išsireiškimo „fuck you“ atitikimo lietuvių kalboje. Kalbos komisija nurodė, jog pagal nenorminės leksikos žodyną, minėtas angliškas išsireiškimas yra keiksmas skirtas išreikšti nepasitenkinimą ir gali turėti tokias reikšmes, kaip „šūdas; velnias; eikite velniop“ ir šių žodžių dariniai.
 4. Mano gimtojoje anglų kalboje mano pavartotas žodžių darinys yra naudojamas kur kas švelnesne forma, nei teismo atskirojoje nutartyje nurodytame nekvalifikuotame vertime.
 5. Be to, teismo pavartota nelojalumo sąvoka, teisės aktuose yra pateikiama tik valstybės tarnybos įstatyme ir ten nelojalumas yra siejamas su baudžiamosios teisės pažeidimais, nusikaltimų padarymais. Šiuo atveju, mano atžvilgiu nėra ir niekada nebuvo jokių kaltinimų nusikalstama veika, todėl teismas teigdamas, jog esu galimai nelojalus valstybei, neteisingai ir neteisėtai pavartojo charakterizuojančią sąvoką.

Nepasiduodu. Ačiū visiems už kantrybę, kol vyksta šita nesamonė. Dirbam toliau.