OFFICIAL BLOG OF MARK ADAM HAROLD

MARKAS TRUMPAI

I'll try to keep it short.
READ

Kodėl žmonės negali atskirti Bažnyčios atstovų nuo vatnikų?

Vakar, kaip koks Tapinas, padariau socialinį eksperimentą Feisbuke. Publikavau homofobišką citatą ir prašiau skaitytojų atspėti, kas tai parašė?

Citata tokia:

“Genderizmo ideologija akivaizdžiai braunasi į Lietuvą. Jos idėjų sklaidai 2017 m. EK ir kt. skyrė 378.421 eurų. Manau, reikia tik džiaugtis tais žmonėmis, kurie pastebi artėjantį didelį pavojų.”

Čia matome labai klasikinę archetipinę nacionalistinę samokslo teoriją. Autorius nori įtikinti skaitytojus, kad užsieniečiai (šiuo atveju – “EK ir kt.”) finansuoja labai pavojingos ideologijos sklaidą, siekdami silpninti Lietuvą, ir dėl to patriotiška ir protinga yra priešinti visus tuos, kurie skleidžia tą propagandą, nes jie yra Tautos priešai. Supraskite, be patriotų pastangų tuoj išnyks Tauta.

Kartais taip tikrai yra – pavyzdžiui, ten kur Putinas finansuoja propagandą kurios tikslas yra įtikinti Ukrainiečius kad visi Maidan dalyviai yra fašistai ir CŽV agentai. O kartais toks “įspėjimas” yra grynas melas, kuris pats yra pavojingas… pvz. Kai Hitlerio propagandistai platino pamfletus apie tai, kad visi žydai – bolševikai.

Ta citata apie “genderizmo ideologiją” patenka į pastarajį kategoriją.

Paprašiau savo sekėjų Feisbuke pasirinkti tarp šešių variantų. Visi variantai – labai žinomi “tradicijų ir vertybių” šalininkai, kurie pateisina savo ksenofobiją patriotizmu ir religingumu. Tai yra labai žinoma taktika. Kaip dažnai sakoma JAV – “Kai fašizmas atvyks į Ameriką, jis bus suvyniotas vėliava ir nešiojantis kryžių”.

Tai nereiškia, kad visi su kryžiais ir vėliavom yra fašistai. Tai reiškia, kad geras būdas propaguoti ksenofobišką ideologiją yra apsimetinėti, kad taip daroma dėl patriotizmo ir lojalumo Bažnyčiai. Atvirai deklaruoti savo fašizmą yra nebemadinga bei nepriimtina demokratijoje. Protingesnė ksenofobijos propagavimo taktika yra dengti savo tikslus vėliavomis ir kryžiumi.

Taigi, mano sekėjai pabandė atspėti, kas iš “veliavų ir kryžių” nešiotojų parašė tą citatą apie “genderizmo ideologijos didelį pavojų”. Štai rezultatai:

Vienas iš pasirinkimų – “Kažkoks vatnikas”. Vatniku apsimetantys Kremliaus troliai labai gerai žino kad homofobija pritraukia daug dėmesio ir skaldo žmones itin efektyviai. Dėl to, jie aktyviai propaguoja mitus apie “Gėjropos” propagandos tikslus, ir ta citata apie “genderizmo ideologiją” yra jiems įprasta ir kone vadovėlinė. Jie nori silpninti Europa, jie žino, kad žmonės Rytų Europoje skeptiškai žvelgia į vakarietiškas teorijos apie homoseksualumą ir lyties savoką. Nebutų surprizas jei “kažkoks vatnikas” parašytų, kad “EK ir kt.” siekia priversti Lietuvą priimti “pavojingą genderizmo ideologiją”. 11% respondentų taip spėjo. Bet ne – ta citata nebuvo “kažkokio vatniko” žodžiai.

Kiti mano socialinio eksperimento galimi atsakymai – Tautininkų vadas Julius Panka, isterinis ksenofobinių tarpukario stiliaus memų platintojas ir keistai vis dar einantis valstybės tarnautojo pareigas Blogeris Zeppelinus, fiktyvus (bet ir labai tipinis) nacistinis Delfi slapyvardis tikraslietuvis1941, pseudointelektualų judėjimo portalas Pro Patria.

Visi tie šaltiniai dažnai (arba visada) vienaip ar kitaip trimituoja, kad neheteroseksualumas yra gresmė Tautai, ir kad ten, kur priimtinos skirtingos šeimos sąvokos, Tauta silpnėja. Labai tikėtina, kad pas juos surasite pareiškimus, kurie bus panašūs į “genderizmo ideologija yra didelis pavojus”. Respondentai mano eksperimente skyrė beveik po lygiai balsų visiems šiems variantams, nes visi tie šaltiniai daugiau ar mažiau kopijuoja savo retorika nuo tų pačių radikalios dešinės jiutiubiškų šaltinių, dėl ko jų įrašai skamba panašiai.

Dėl mano pasirinktos citatos gramatinio sudėtingumo, šiek tiek daugiau balsų gavo Pro Patria ir Blogerius Zeppelinus, nes būtent jie dengia savo ideologijos radikalumą pseudointelektualiniais terminais ir gramatiniu taisyklingumu, siekdami kad jų nelogiška propaganda atrodytų teisingiau.

Na, gerbiami respondentai, aš suprantu kodėl jūs taip balsavote, bet ne, ta citata nebuvo iš tų šaltinių.

Paskutinis iš mano siūlytų variantų – Seimo narė Agnė Širinskienė. Nepaisant to kad šita veikėja turi labai aukštų pareigų Europos Sąjungos narės parlamente, vis tiek jos “demokratijos” ir “lygybės” supratimas šiek tiek skiriasi nuo Europos Sąjungos skelbiamų vertybinių principų. Tarp jos pasisakymų surasite daug “vėliavų ir kryžių”, priešingai nei deklaracijų už transgender piliečių teises.

Kitur Europoje, būtų nesuvokiama, kad parlamentaras pasakytų kažką apie “genderizmo propagandos didelį pavojų”, o Lietuvoje dauguma iš mano eksperimento respondentų galvojo, kad būtent tai įvyko.

Bet ne. Ta citata nėra Širinskienės. Ta citata nėra demokratiškai išrinkto žmogaus. Ta citata nėra ministro arba valstybės tarnautojo. Ta citata nėra girto internauto arba Putino samdyto trolio, nors tikrai taip atrodo.

Ta citata yra buvusio Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus.

Kad jis tai pasakė, deja, nieko nenustebins, nes toks modus operandi yra jam įprastas, kaip ir Putino troliams tai yra standartiška. Dar blogiau – jis net nėra Putino trolis, jis nėra užsienio agentas kuris siekia silpninti Tautą, jis savanoriškai ir savarankiškai platina tokius įrašus, vardan patriotizmo ir Dievo meilės. Jis nuoširdžiai galvoja, kad daro svarbų darbą Dievo malonėje Lietuvos labui. Jam net buvo suteikta Laisvės premija, t.y. kasmetinė premija, įteikiama fiziniam arba juridiniam asmeniui, nusipelniusiam laisvei, demokratijai ir žmogaus teisėms.

Jo tūkstančiai sekėjų irgi galvoja, kad tuoj Tauta išnyks, dėl visokių iškrypėlių užsieniečių propagandistų pastangų brautis į Lietuvą. Jie instinktyviai mano, kad nedelsiant reikia paspaust mygtuką “Dalintis”, nes gi Tamkevičius yra Dievo atstovas, o Dievas visada sako tiesa – Biblijoje, evangelijoje pagal Morkų rašoma, kad Jėzus įsakė mums: “Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai”.

Postu pasidalinta virš 100 kartų, kas Lietuvos kontekste yra didelė sklaida, pasiekianti šimtus tūkstančių žmonių.

Mano eksperimentas rodo, kad žmonės kartais negali atskirti Bažnyčios nuo vatnikų. Tiksliau, kartais nebematome didelio skirtumo tarp Bažnyčios atstovų deklaracijų, parlamentarų pasisakymų, ksenofobiškų kanalų apžvalgų, užsienio agentų propagandos ir girtų anoniminių trolių komentarų Delfyje.

Žinau, kad daug mano sekėjų ir draugų pasakys “Markai, nekreipk dėmesio, jie nėra verti tavo laiko”.

Na, OK, “tikraslietuvis1941” tikrai nevertas dėmesio, jis net neegzistuoja ir jo įtaka Lietuvos politinuose procesuose yra tolygi apvaliam nuliui. O Bažnyčia Lietuvoje yra galimai didžiausias politinis influenceris, nepaisant to, kad Lietuva neturi valstybinės religijos. Bažnyčios galia dažnai būna panaudojama tam, kas tik apsunkina politinę situaciją.

Su Bažnyčios palaiminimu plintantys ksenofobiniai, nelogiški ir nemoksliški argumentai pasiekia daug žmonių, o dėl Bažnyčio autoritetų tylos ir neveiksnumo vis didesnę įtaką įgaunančios radikalų grupės jaučia galimybę toliau platinti dezinformaciją apie savo bendrapiliečius, remiantis neegzistuojančiomis konspiracijomis. Fake news, kaip sakoma. O aš manau kad tiesa tokia: Dievas yra meilė.

Norėčiau ignoruoti viską, bet ta įtaka yra tokia didelė, kad nebegaliu to praleisti pro akis. Gal jums, šio straipsnio skaitytojau, šita problema neatrodo grėsmingai. Gal jūs nesuprantate arba jums nerūpi, kad tokia dezinformacija kenkia ekonomikai, skatina emigraciją, prieštarauja demokratijos principams ir akivaizdžiai silpnina Lietuvą. Gal jums atrodo, kad dezinformacijos pasekmė neliečia jūsų asmeniškai.

Tos pačios lyties santuokos įteisinimas neliečia Tamkevičiaus asmeniškai, nors jis apie tai pasisakė jau ne sykį.

O jo ir kitų ksenofobų retorikos pasekmė man asmeniškai yra akivaizdi ir aš tai jaučiu kasdien. Per dažnai internete matau, kaip lietuvis parašo, kad aš esu gėjus, žydas, masonas, užsienio agentas, leftistas, gresmė Tautai ir potencialus smurto taikinys. Nenoriu viso argumento suvesti į Godwino principą, bet tai man per daug primena tarpukario Vokietijos problemas. Ir mes visi puikiai žinome, kad po tokios dezinformacijos ir tokių grasinimų Hitleris tapo Vokietijos vadu.

Nesvarbu, ar čia homofobija, rasizmas, antisemitizmas arba diskriminacija dėl religijos. Visa tai yra pavojinga Tautai, ir jeigu niekas į tai neatkreips dėmesio, Lietuvos laukia liūdna ateitis.

Būtent dėl to sakau, kad kuo greičiau reikia priešintis ksenofobiškos propagandos platintojams ir niekada nepasakyti kad jie “neverti dėmesio” arba “turi teisę išreikšti tokią nuomonę demokratijoje”. Dezinformacija nėra “nuomonė”, ir nėra “demokratiška”.

Grėsmė Lietuvai, kaip ir visoms šalims, yra tai, kad dezinformacija pamažu įsikūnija į daugumai priimtiną tiesą, kaip kad drugelis, kuris grįžo į kokoną. Goebbelsas ir kiti nacių propagandistai aiškiai suprato, kad jeigu pasakysi melą pakankamai dažnai, tai žmonėms tampa tiesa.

Pavyzdžiui, Blogeris Zeppelinus pradėjo hashtag’o kampaniją apie mane “DeportuotiPer10dienų”, Pro Patria publikuoja straipsnį, kuriame autorius kaltina mane Lietuvos herojų šmeižtu, ir net Algis Ramanauskas-Greitai prieš rinkimus yra apie mane viešai parašęs – “Tas bloudžiobas yra pastebėtas skleidžiantis Licvinizmo sentimentus. Greičiausiai todėl, kad turi bobą vatą, kuri jį aiškiai indoktrinuoja.”

Dėl meilės Lietuvai Ramanauskas pabandė tildyti pirmą užsienietį kandidatą rinkimuose tokiais žodžiais – “K**va, mane vemt verčia nuo tavęs, melagi ir boba.“

Jis jaučia neliečiamybę, nejaučia jokios atsakomybės, argumentuoja, kad čia turėtų būti taikomi žodžio laisvės principai. Ir visa tai nutiko gerokai iki mano garsiausio Feisbuko įrašo publikavimo.

Atsimenate tą mano įrašą. Tas Feisbuko įrašas, kurio atžvilgiu kažkodėl žodžio laisvės principai nėra taikomi, o deportacija – svarstytina bauda.

Tamkevičius vis dar nešiojasi vėliavą ir kryžių, stovi sakyklose ir net tribūnoje Seime. Ramanauskas toliau dirba nacionaliniame televizijos kanale. Blogerius Zeppelinus toliau dirba kažkur kažkokios ministerijos koridoriuose. Visuomenės neveiksnumas suteikia jiems de facto neliečiamybę kursti neapykantą, vardan demokratijos. Manau, kad šita bėda yra verta dėmesio.

Atkreipkime dėmesį į tai, jei norime, kad Lietuva būtų kuo stipresne, o tokio pavojingo bulšito toleravimas niekaip neatitinka demokratinių principų. Kartu, tų plačiai žinomų ir įtakingų žmonių dezinformacija prisideda prie silpnesnės Lietuvos dabar ir ateityje.

Škirpa galiausiai kovojo už lietuvius, o ne už Lietuvą

Gal iš pirmo žvilgsnio atrodo nereikšminga ir banalu, bet viena iš savivaldybės funkcijų yra spręsti kaip vadinti savo teritorijos gatves. Tuo būdu, gyventojų atstovai gali išreikšti vietinės bendruomenės vertybes, tiek saviems, tiek pasauliui. Labai malonu ir naudinga, kai istorija yra įrašyta ne tik bibliotekose esančiose knygose, o ir ant gatvių pavadinimų lentelių, kurias gyventoja mato kasdien.

Dažniausiai nekyla klausimų dėl gatvių pavadinimų tinkamumo, pavyzdžiui niekas nekvestionuotų Jono Basanavičiaus vardo suteikimo miesto gatvei. Jo nuopelnai yra visiems tokie akivaizdūs, kad visi Lietuvos miestai su pasididžiavimu turi tokią gatvę savo centre.

Kartais gatvės pavadinimų pasirinkimo procesas tampa gilius jausmus žadinančia kontroversija, nes gatvės yra miesto kraujagyslės, ir visiems suprantama, kad pavadinimai yra žymiai daugiau nei būdas surasti pastatus. Gatvės pavadinimai yra miestiečių širdžių turinio atspindys.

Miesto vertybės

Retai Tarybos posėdžių salėje kalbame apie vertybes. Yra daug kitų būtinų buitinių dalykų Vilniuje, kartais net gyvybiškai svarbių reikalų arba sudėtingų finansinių problemų, reikalaujančių labai skubių sprendimų, kad gyventojams gyvenimas būtų patogesnis ir produktyvesnis. Kai tūkstančiams vilniečių reikia pavežimo į darbą, Taryboje svarstome kiek autobusų mums reikia pirkti, o “miesto vertybės” atrodo kaip sunkiai diskutuojama abstrakcija, nereikalinga sprendimo priėmimo procese. Mąstome savo galvomis, o ne širdimis. Na, taip mąstyti yra lengviau ir atrodo logiška.

Tačiau, be vertybinių pamatų, man sunku įsivaizduoti, kaip Taryba gali dėlioti prioritetus net debatuose apie transporto priemonių pirkimus. Sakyčiau, kad vertybių identifikavimas ir pasirinkimas yra esminis Tarybos narių darbas, o autobusų pirkimas, arba vaikų darželių skaičius, arba šildymo teikimo kainos mažinimas turi būti tiesiog mūsų suderintų vertybių pasekmė.

Atitinkamai, kai gyventojai pranešė man, kad Vilniuje turime gatvę prie pat Gedimino kalno, pavadintą antisemitinės organizacijos vadovo vardu, man tai skambėjo kaip visiškai nepriimtina situacija, kuri nedera prie musų deklaruojamų laisvos Lietuvos ir šiuolaikinių atviro Vilniaus vertybių.

Minėta antisemitinė organizacija vadinasi Lietuvių (o ne Lietuvos) Aktyvistų Frontas, ir tos organizacijos vadovas buvo Kazys Škirpa. Jo vardas po nepriklausomybės atkūrimo buvo suteiktas gatvei tarp Gedimino kalno ir Vilnelės.

Kaip ir dauguma Vilniaus gyventojų, aš nežinojau, kas buvo tas Škirpa. Man buvo nesuvokiama, kad gatvė Europos Sąjungos narės sostinėje turėtų antisemitinės organizacijos vadovo vardą kaip pavadinimą. Kaip taip gali būti?

Juk ta laisva Europa, kurioje gyvename, gimė po baisiausio karo žmonijos istorijoje, o didelė dauguma Lietuvos žydų – mirė, t. y. buvo nužudyti antisemitų kaimynų rankomis ir kulkomis etniniu pagrindu. Vyrai ir moterys, seneliai ir vaikai, Lietuvos gyventojai ir piliečiai – sumesti į duobes kaip šiukšlės.

Vilnietis Abraham Sutzkever, “The greatest poet of the Holocaust”, testifying at Nuremburg.

Juk Gediminas, kurio vardu pavadintas kalnas, ant kurio stovi jo pilis, siuntė laiškus į Vakarus ir kvietė žydus į Lietuvą gyventi be baimės bei prisijungti prie Tautos gerovės sukūrimo.

Ta Lietuva, kurią “demokratiniais pamatais” kūrė Basanavičius, gimė mūšiuose, kur etniniai lietuviai kovojo petis į petį su Lietuvos žydais: už laisvę, nepriklausomybę ir gerbūvį. Juk Basanavičius gynė ne tik žydų teisę gyventi ir dirbti Lietuvoje, bet ir kabinti iškabas jidiš kalba. Tai visiškai logiška, kadangi jidiš yra viena iš Lietuvos (ne lietuvių) kalbų.

Gravestone of a Jewish soldier in the Lithuanian army. Photo: Richard Schofield.

Būtent tą Basanavičiaus laisvos Lietuvos pradžią švenčiame šiemet – multikultūriniame, europietiškame, demokratiškame Vilniuje, kur žmogaus religija arba etninė kilmė nėra ir negali būti savaime priežastis išvaryti jį iš šalies. Tai būtų neteisinga, nelietuviška ir akivaizdžiai prieštarautų dabartinei Konstitucijai.

Dabartinė Konstitucija, Abiejų Tautų Respublikos Konstitucijos palikuonė, buvo sukurta po ilgos priespaudos, sąlygotos brutalios okupacijos, kurios metu dalį Lietuvos žmonių, įskaitant žydus, masinių žudynių vykdytojas Stalinas ištrėmė į Sibirą. Dabartinę Konstituciją Lietuvos žmonės parašė tam, kad būtų užtikrinta Lietuvos žmonių laisvė, o ne tam, kad žmonės būtų skirstomi į grupes ir nustatoma, kuri grupė turi būti sunaikinta.

Dabartinės Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir saugiklius nuo totalitarizmo deklaravo ne antisemitai, o demokratai, kurie suprato, kad kruviną kovą laimėjo ir pergalę iškovojo visi Lietuvos žmonės, o ne tik viena etninė grupė.

Juk Sausio 13 naktį taikiai protestuojantys žmonės buvo vieningi, o ne vienodi.

“<…> mūsų ligoninėje ir tą naktį visada dirbo ne vien lietuviai. Ten dirbo ir moldavas, ir lenkai, ir rusai, ir žydas, tikrai visi žinojome, kad tai yra kova už laisvę ir nepriklausomybę.” – I. Degutienė

Judėjimo už Lietuvos (o ne tik lietuvių) laisvės dalyviai akivaizdžiai nenorėjo kurstyti etninės nesantaikos, ir pats Profesorius apibrėžė Lietuvių Tautos narystės kriterijus taip:

“Lietuviai yra tie, kurie tiki, kad šita žemė prie Neries, Nemuno ir Baltijos gali būti graži ir teisinga” – Prof. V. Landsbergis.

Tai – Lietuvos, o tame tarpe, ir mūsų – vilniečių – istorija ir vertybės.

Gatvės pavadinimas sostinės centre antisemitinės organizacijos vadovo vardu tiesiog niekaip netelpa į tą istoriją ir negali išreikšti tokių vertybių.

A more appropriate streetname, near the Nuremburg Palace of Justice.

Gal čia kažkoks fake news?

Deja, informacija apie Škirpos organizacijos antisemitizmą nėra KGB falsifikuotas melas arba užsieniečių teorija nepripažinta Lietuvos istorikų. Škirpos organizacijos antisemitizmą patvirtino pati Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

“Laikinosios vyriausybės ir Lietuvių Aktyvistų Fronto antisemitinės pažiūros yra gerai dokumentuotos.” – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Nacių okupacijos pakomisė.

Taip pat Škirpos organizacijos antisemitizmą patvirtino Lietuvos Gyventojų (o ne tik lietuvių) Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras.

“K. Škirpos vadovaujamo Berlyno LAF organizacijos veikloje būta ir antisemitizmo apraiškų… Antisemitinių išsireiškimų, kuriuose žydai vaizduojami neigiamai, būta ir kituose Berlyno LAF organizacijos parengtuose dokumentuose, kurie iš Berlyno per sieną pasiekdavo Lietuvą ir jos gyventojus.” – Teresė Birutė Burauskaitė, LGGRTC Generalinė direktorė.

Taigi, niekas negali kvestionuoti, kad prieš Holokaustą, Škirpa vadovavo antisemitinei organizacijai. Jis kalbėjo ne tik apie komunistus arba karinius priešus, o apie žydus bendrine prasme – visus žydus, įskaitant kūdikius. Tarp kūdikių akivaizdžiai nebuvo ir negalėjo būti nei komunistų nei ginkluotų kareivių, bet vis tiek Škirpai tie kūdikai buvo taikinys. Jo formuluotė – “lietuvių tauta bus apvalyta nuo svetimosios rasės”.

Savo antisemitizmą jis pats patvirtino savo žodžiais prieš Holokausto pradžią: „Labai svarbu šia proga nusikratyti ir nuo žydų. […] Juo jų daugiau šia proga iš Lietuvos pasišalins, tuo bus vėliau lengviau baigti nuo žydų nusikratyti.“

Julius Streicher, publisher of antisemitic propaganda newspaper Der Stürmer.

Julius Streicher, antisemitinio ir propagandinio laikraščio „Der Stürmer“ steigėjas, Niurnbergo tribunole už antisemitinę propagandą ir genocido propagavimą nuteistas mirties bausme.

Daug kas supranta, kad faktas, jog Škirpa pats nešaudė žydų, tikrai nepateisina jo propagandos kampanijos.

“Deja, šios organizacijos [LAF] dokumentuose buvo teigiama, kad žydai kalti dėl visų šalį ištikusių nelaimių, jog jiems nėra vietos Lietuvoje ir pan., pvz.: “Jau dabar painformuokite žydus, kad jų likimas aiškus, todėl kas gali tegu jau šiandien nešdinasi iš Lietuvos, kad nebūtų bereikalingų aukų” – Elmantas Meilus, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos dėstytojas, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, humanitarinių mokslų daktaras.

Apie savo antisemitinės propagandos platinimą Škirpa pats rašė: “Tai buvo daroma įspėti juos iš anksto, jog vietos jiems Naujoje Lietuvoje nebus”. T.y. jis kovojo ne už Lietuvą, o už “Naują Lietuvą” be žydų, lygiai kaip Hitleris deklaravo tikslą užtikrinti “Naują Europos tvarką” be jokios vietos žydams. Škirpa ragino etninius lietuvius ginti savo “rasę”, o ne ginti Lietuvą. Dar blogiau, jis ragino etninius lietuvius priversti bendrapiliečius išvykti iš šalies.

“Šiais laikais tai vadinama etniniu valymu ir kvalifikuojama kaip nusikaltimas žmonijai, bet ir anais netolimais laikais tai suvokta kaip baisenybė.” – Andrius Kulikauskas, VGTU Filosofijos ir komunikacijos katedros lektorius.

Škirpa, siekdamas sklandaus bendradarbiavimo su Hitlerio Vokietija, šlovino nacių ideologiją, ir tuo tarpu žiauriai kritikavo ir visiškai atmetė Basanavičiaus demokratinę Lietuvą.

“<…> praeities klaidų nebekartosime. Ilgametis vadinamas tautinis režimas lietuvių tautą apvylė, kaip ją apvylė ir buvusis prieš tai seiminiai – demokratinis ištižimas. Naujoji Lietuva kuriasi naujais tautinio socializmo pagrindais, kurie taip skaisčiai nušvietė mūsų kaimyno — Vokietijos — padangę. Jie žada ir Lietuvai laimingesnę ateitį. <…> į kovą einame ne vieni. Pagalbos ranką mums išties milijonai mūsų kovos draugų, Vokietijos nacionalsocialistų, kovojančių už naują, teisingą Europos pertvarkymą. Todėl pergalė yra tikra ir greita!” – Aktyvistų Fronto Vyriausioji Vadovybės projektas (parašė Kazys Škirpa kartu su dr. A. Geručiu), kurį 1940 m. liepos 22 d. jis pateikė Peteriui Kleistui, užsienio reikalų ministro Joachimo von Ribbentropo padėjėjui.

Ar antisemitizmas buvo vienintelis pasirinkimas Lietuvai ir lietuviams?

Ar tai buvo vienintelė įmanoma rezistencijos forma? Ne. Daugelis lietuvių slėpė arba kitaip padėjo bendrapiliečiams žydams išgyventi. Škirpos idėja Lietuvai buvo priešinga – jis ragino lietuvius užtikrinti, kad žydai Lietuvoje išvis neegzistuotų, manydamas, kad visai verta aukoti dalį piliečių ant Hitlerio altoriaus, kad nacistinė Vokietija suteiktų Lietuvai dalelę nepriklausomybės (žinoma, su Škirpa, kaip diktatoriumi, prie vairo).

Visi mes žinome kuo viso to baigėsi. Visi žydai – po žeme, ir Škirpa įkalintas jo “bendražygių”.

Sakoma, kad čia buvo kažkoks Škirpos “pragmatiškas” sprendimas Lietuvai, kad jis tik “apsimetė” antisemitu iš meilės Lietuvai ir gerbiamo noro, kad Lietuva neišnyktų karo chaose. Net jeigu tai būtų tiesa – jo taktikos rezultatas buvo absoliučiai tragiškas Lietuvai ir jis visiškai prarado teisę būti šlovinamas, pavadinant gatvę jo vardu.

Visi istorikai pripažįsta istorinį faktą, kad jis buvo pirmas Lietuvos (o ne lietuvių) savanoris, herojiškai vadovavo kuopai, kuri Sausio 1 d. 1919 m. kėlė Lietuvos (o ne lietuvių) trispalvę ant Gedimino bokšto. Aš neprieštaraučiau memorialinės lentos pakabinimui, kur tas faktas būtų parašytas, informuojant visus apie istorinį įvykį. Tačiau, karčios ironijos yra tame, kad jis kėlė tą vėliavą būtent virš Lietuvos tolerancijos pradininko pilies, o vėliau savo karjera siekė atšaukti Gedimino garantijas apsaugoti į Lietuvą atvykstančius, svetimas religijas praktikuojančius žmones nuo pogromų.

Kitaip tariant, Škirpos veiksmas 1919 m. būtų labai gera priežastis šlovinti jo vardą gatvės pavadinimo suteikimo būdu, jei tas pats Škirpa vėliau nebūtų tapęs antisemitinės organizacijos, kuri ragino lietuvius išvaryti savo bendrapiliečius iš šalies, vadovu.

Šiandien turime ir branginame laisvę nesutikti su kitais, svarstyti atvirai ir diskutuoti aštriai – be prievartos iš centrinės valdžios. Kazys Škirpa tokios laisvės nenorėjo savo “Naujoje Lietuvoje”. Tokia demokratine laisve buvo grįsti Basanavičiaus Lietuvos pamatai, o ne Škirpos.

Ar dabartinėje Lietuvoje, Europos Sąjungoje, demokratiniame pasaulyje, yra vietos antisemitizmui ir jo apraiškoms?

“Lithuanian Government has endorsed the international definition of anti‑Semitism by the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Anti‑Semitism has absolutely no place – neither in Lithuania, nor in other parts of the world.” – L. Linkevičius, Užsienio reikalų ministras.

“Turime jausti atsakomybės naštą ir užkirsti visus kelius galimoms antisemitizmo apraiškoms.” – S. Skvernelis, Ministras Pirmininkas

Ar Lietuvos istorikai mano, kad reikia pakeisti Škirpos alėjos pavadinimą, dėl jo antisemitizmo?

“Šiandieninėje Lietuvos sostinėje jo vardu pavadinta viena iš gatvių. Tokios pagarbos šis diplomatas tikrai nenusipelnė.” – Alvydas Nikžentaitis, Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, vyriaus. mokslo darbuotojas, Lietuvos istorijos institutas, buvęs Lietuvos Nacionalinio Istorikų komiteto Prezidentas.

“Aš manau, jį istorijoje galima aprašyti visaip, bet jam statyti paminklus, jo vardu vadinti gatves nedera.” – S. Sužiedelis, VDU garbės daktaras

Tarptautinės Holokausto paminėjimo dienos proga, prisimename kas yra laisvė, kas yra tragedija, ir kad niekada nenorime pakartoti tokios klaidos, kokia buvo Holokaustas.

Valstybės atkūrimo šimtmečio proga, labai tiktų paminėti Basanavičiaus demokratiškos Lietuvos pergalę, o ne toliau šlovinti žmogų, kuris kovojo prieš tokios Lietuvos egzistavimą.

Kai Škirpos alėjos klausimas pagaliau atkeliaus į Tarybą, derėtų visiems Tarybos nariams balsuoti už pavadinimo keitimą. Tinkamiausia alternatyva būtų “Valstybės šimtmečio gatvė”. Jei Jonas Basanavičius vis dar būtų gyvas, jis tikrai balsuotų “už”.

#WeRemember

We Will Riot – Zabarauskas was right

In 2013 Romas Zabarauskas made his first full-length movie. Today, it’s pretty clear that it was an amazing piece of work for many reasons.

At the time, the film was heavily criticised, and most of the criticism was probably fair. It’s a superlow budget film, a debut from a very young and inexperienced director, the actors aren’t going to win any Oscars, and the “riot” was just a smoke machine and one car windscreen getting smashed. The film’s low rating on IMDB probably isn’t just because of homophobes downvoting it. The Director knows that very well.

In 2013, it seemed like most of Lithuania just wanted Romas Zabarauskas to f%$# off and stop making films. But since then many people quietly admit that it was an important moment in Lithuanian cinema history, and everything in the script was way ahead of its time.

Gay kiss

In 2013, the gay parade in Vilnius was still controversial, eggs were thrown, and even talking about LGBT equality was considered dangerous and radical. Putting a gay kiss in a film was so far-out that people didn’t even really make a scandal about it, they didn’t know how to react, it was just like WHOA, AWKWARD. These days it probably wouldn’t even be a thing. Lithuania is proud to have an award-winning film about two lesbians. The 2016 gay parade was a huge, happy, family-friendly festival.

Strict cannabis regulation

In 2013 nobody was talking about overly-strict laws against possession of small amounts of cannabis. In 2017 it was a huge debate in Parliament. Recently there have been TV debates about drug use almost every week. Better late than never, Lithuania.

Local government corruption

In the film, a corrupt Mayor makes a dodgy property deal and shuts down a nightclub. Today, the Council is cleaning up its rental contracts and there is a budget for improving the nightlife economy. And I am the Night Mayor. Nobody, including me, predicted that. But working on the film was maybe one of the inspirations for me to go into politics. When I was elected to the Council, the worst tabloid in the country printed a front page with a We Will Riot promo shot of me in a glittery rainbow dress, flipping my middle finger. The headline was “Well now, what has Vilnius elected?”

Blame Zabarauskas.

Immigration

The male lead in the film is foreign. And black. There wasn’t much talk about immigration and the creative economy in 2013, it wasn’t something anybody thought was important. Defending the “n-word” was quite normal. Now the Mayor has launched a development agency which works on attracting creative talent to the city, and he makes speeches about the benefits of immigration and diversity.

Music Economy

I worked on the film as Music Supervisor, bringing together more than 20 young Lithuanian musicians to create the soundtrack. The album still sounds fresh today, and it was released on a UK label, advertising Vilnius all over the world. After making the film, I got investment from a huge UK distributor who wants to develop the indie music industry in Eastern Europe. We were right – there is a future for the Lithuanian independent music economy. Economists are now predicting growth.

My amazing sparkly dress

I’m not gay, and wearing dresses isn’t really anything to do with sexual orientation anyway. I simply like wearing dresses and skirts sometimes. It feels right. In 2013 I was a bit nervous to be on a closed film-set in a dress, and I wouldn’t have worn that dress in public, because it would be too dangerous. But basically Romas asked me if I wanted to be in the film and I said “only if I can wear a dress and smash a car”. Romas just said “OK”. I am very thankful for that. It was my coming out.

Then in 2016 I wore a skirt to the gay parade and didn’t even worry about being attacked. I sat at a pavement cafe drinking beer after the parade and nobody even noticed. It was awesome. I was photographed with a prominent politician, the awesome Aušrinė Armonaitė. And she wasn’t thrown out of her party for that.

Romas didn’t stop

The most amazing thing about the film is that Romas didn’t stop making films. He had hundreds of horrible comments thrown at him for weeks, about the film and about his orientation, and he just carried on. He made more films. He made more pro-LGBT projects. He is unstoppable. The haters lost because they were wrong, and he was stronger. They’re so 2013.

Watch the film

The film is screened on Lithuanian national TV (LTV Kultūra) tonight at 22:15, and you can watch it on demand here: http://www.epasaka.lt/lt/home-cinema/movies/we-will-riot

Ką daryti su Alma Vaitkunskiene?

Neseniai parašiau straipsnį Slaptas Almos Vaitkunskienės Komitetas apie tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė sukūrė sau komitetą be tarybos patvirtinimo ir juo nežinia kodėl smulkmeniškai viską kontroliavo ir, regis, galiausiai peržengė ribą tarp politiko ir administracijos darbuotojo pareigų.

Alma Vaitkunskienė ir jos pavaduotoja Vylūnė Urbonienė greitai sureagavo, man ir mero komandai atsiuntė „įrodymus“, kad aš meluoju, teigė, kad viskas tvarkoje.

Alma argumentavo, kad komitetas nebuvo slaptas, nes buvo teisėtai, pagal reglamentą, užregistruotas miesto IT sistemoje, o jo nuostatai skelbiami vilnius.lt svetainėje. Tačiau tą pats sakiau savo straipsnyje – įkeltas į sistemą, kurioje sunku surasti dokumentus, jei nežinai ko ieškai.

Vidmantas Martikonis, tas tarybos narys, kuris labai aistringai gina Almą Vaitkunskienę, viešai deklaravo, kad aš nusišneku, ir teigė, kad visi komiteto protokolai yra vieši.

Nu kad ne. Protokolai nėra vieši, jie yra užrakinti IT sistemoje, pažymėti „vidiniam naudojimui“, todėl tokių protokolų negalės išgooglinti Miliūtė. Tikrus, taryboje patvirtintų komitetų protokolus viešiname, o Almos komiteto protokolai nėra vieši. Martikonis klysta.

Jei Miliūtė galėtų išgooglinti tuos protokolus, jie pamatytų, kad Almos komitetas keistai dubliuoja tarybos komitetų funkcijas, gilinasi į nereikšmingas smulkmenas, ir galiausiai nutarė apriboti taryboje patvirtintų įmonių vadovus.

Alma argumentavo, kad tai nesvarbu, nes nutarimas negaliojantis, nepatvirtintas, ir niekada nebuvo vykdytas. Nutarimas apriboti įmonių vadovus iki 1000EUR pirkimo vertės lygio buvo „tik pasiūlymas“.

Ta prasme, ta keista, galimai neteisėta idėja tikrai buvo Almos komiteto noras, patvirtina pati Alma.

Ar Almos komiteto nepatvirtintas „pasiūlymas“ buvo įvykdytas? Juk aš savo straipsnyje paviešinau laišką, kurį Vilniaus administracija išsiuntė VšĮ „Vilniaus kino biurui“ ir VšĮ „Go Vilnius“.

Laiška savivaldybės imonėms

Ten aiškiai parašyta apie „pavedimą“ pranešti arba Almai, arba Vylūnei apie kiekvieną pirkimą, kurio vertė didesnė nei 1000EUR. Manau, kad išsiųsti tokius laiškus jau yra nutarimo „vykdymas“. Ir daug kas mano, kad tai viršija administracijos kompetenciją.

Tuo tarpu Alma mano, kad viskas čia tvarkoje, nes žiūrėkite Markai, komiteto pasiūlymas buvo atmestas! Atmestas dėl to, kad buvo blogas! Ta prasme, Alma pirmininkauja komitetui, ir su pasididžiavimu man rašo laišką apie tai, kad jos komiteto pasiūlymas buvo atmestas. Okay. Ką galiu bepridurti.

Kodėl Meras „pakeitė nuomonę“ apie Almą?

Dėl kreizi atmosferos ir komunikacijos problemų, gyventojams atrodo, kad meras staiga pakeitė savo nuomonę.

Tikra istorija tokia:

Meras siūlė Almai dylą išeiti be trenksmų, ir Alma su tuo sutiko. Meras pagal planą viešai pranešė – be trenksmų – kad Alma ankščiau gerai dirbo.

Ką Alma padarė? Pradėjo pyktis žiniasklaidoje, aiškinti, kad nieko nežinojo ir nėra jokio pagrindo ją atleisti.

¯\_(ツ)_/¯

Na – pagrindas ją atleisti yra, kad ji prarado mero pasitikėjimą. Ypač jeigu jau politikuoja ir rėkia ant mero viešai.

Man keista, kad Alma tokioje pozicijoje nori kovoti. Kam kovot? Nebent dėl kokių nors priežasčių norite padaryti kuo daugiau žalos merui… Yeah it’s probably that.

Meras dabar priverstas įvardinti, ką Alma padarė blogai. Ir dėl to rinkėjams atrodo, kad jis „pakeitė“ nuomonę. Gal buvo kvaila patikėti, kad Alma išeis tyliai. Gal buvo nesąžininga bandyti nuslėpti jos blogus aspektus nuo rinkėjų. Sutinku, kad visa tai iš šono atrodo labai keistai.

Ką sako profsąjunga?

Pasakiškiausią argumentą, palaikantį Almą kartu su visais tarybos nariais gavau nuo profsąjungos. Profsąjungos vadas yra teistas. Profsąjunga neatstovauja visų darbuotojų. Profsąjunga sako, kad Alma dirba puikiai. Padarykite savo išvadas.

Aš atrašiau taip:

Nepamirškime, kad visi taryboje galvoja, kad Povilas yra puiki asmenybė, jo reputacija – tarp aukščiausių savivaldybėje. Niekas neturi argumentų prieš jo įdarbinimą, išskyrus tai, kad „jis jaunas“. Nu, man tai yra labiau privalumas, o ne atvirkščiai.

Kova vyksta ne dėl Povilo atėjimo, o dėl Almos išėjimo.

Kai kurios frakcijos (arba „frakcijos frakcijose“) mėgsta dirbti su Alma, kai kurios – ne. Kai kurie mero priešai įtartinai ją dievina ir dabar bijo, kad jiems be Almos „veikti“ bus sunkiau.

Aš manau, kad bus lengviau greitai įgyvendinti pažangias idėjas su Povilu. Gal kiti pažangos nenori.

Nepamirškime, kad meras ir Almos pavaduotoją Vylūnę Urbonienę nori atleisti. Kas ji tokia? Ji yra ta pavaduotoja, kuri negalėjo suprasti kas yra food truck, ir siūlė kišti perteklinius straipsnius į reglamentą, apribojant maisto furgonėlių veiklą iki absurdiško lygio.

Kasmet su ja savivaldos plėtros komitete turime svarstyti e-miesto departamento biudžetą. Ji nori pratrinti eilutes, skirti mažiau nei reikia departamentui, o mes turime įtikinti ją, kad pinigų neužteks. E-miesto departamente turėtų vykti daug gerų išmanių dalykų, o kuruojanti Almos pavaduotoja nesupranta kas yra elektra ir ateina į posėdžius su mažiausiai 100 A4 poperiaus lapų.

Ši pavaduotoja taip pat bandė įtikinti mane, kad viskas tvarkoje su Almos komitetu, kurio vicepirmininkė ji pati yra. Atsiuntė man galutinę sprendimo redakciją, kur 1000EUR ribos nėra, nes taryba galų gale atmetė tą variantą. Paklausiau: „ar jūs ankščiau išsiuntėt laiškus įmonių vadovams apie tai?” Gavau klasikinį atsakymą: „gal galiu paskambinti?” Atrašiau – „prašau raštu“. Atsakymo negavau.

Kartais administracija nemėgsta komunikuoti raštu.

Slaptas Almos Vaitkunskienės komitetas

Skaitau Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių komentarus apie mero norą atleisti administracijos direktorę Almą Vaitkunskienę ir nesuprantu kodėl mano kolegos sako, kad jiems tai – didelė staigmena. Arba jie gyvena Marse, arba jie jau seniai girdėjo gandus apie tą atleidimą ir dabar tik apsimeta, kad nieko nežinojo.

Juk net žiniasklaidoje prieš kelias savaites pasirodė gandas, kad meras galimai ieško naujo direktoriaus, ir A. Vaitkunskienė buvo apie tai paklausta. Jos atsakymas – „nieko negirdėjo apie tai“. Na, bent jau išgirdo iš žurnalisto. Tikėtina, kad ir anksčiau girdėjo apie tai, bet nenorėjo to pripažinti.

Turbūt akivaizdu, arba kaip sakote „ir arkliui aišku“, kad tokie straipsniai atsiranda žiniasklaidoje gerokai vėliau nei išgirstame apie tai koridoriuose Konstitucijos g. 3. Galite įsivaizduoti, koks ten gandų malūnas sukasi. Tarybos nariams neįmanoma negirdėti apie tokį dalyką kaip administracijos direktorės atleidimas, nebent ant galvos nešioji susuktą miegmaišį. Girdėjome visi jau seniai, ir tūkstančiai gyventojų apie tai skaitė.

Tuo tarpu kai kuriems kolegoms tai kažkokia nedemokratiška staigmena, kuri rodo visišką mero nepagarbą tarybos atžvilgu. Pastebiu, kad kolega Vidmantas Martikonis ypatingai susinervinęs dėl tos vadinamos „nepagarbos tarybai“ ir net organizuoja neva tai sukilimą Almos palaikymui, herojiškai gindamas demokratiją ar dar nežinia ką.

Ta proga turiu jums istoriją apie Almą Vaitkunskienę, Vidmantą Martikonį, antidemokratiškus veiksmus ir nepagarbą tarybai.

Yra toks komitetas savivaldybėje, kuris vadinasi “INVESTICIJŲ, AKCIJŲ, DALIŲ VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE VALDYMO IR PIRKIMŲ KOMITETAS” (toliau – „Almos mistinis komitetas“).

2015 m. Alma Vaitkunskienė pati sukūrė šitą naują beprecedentį mistinį komitetą, administracijos direktorės įsakymu, ir apie tai neinformavo nei mero, nei tarybos.

Almos mistinis komitetas nefiguruoja vilnius.lt skelbtoje organizacijos diagramoje.

Komitetas nebuvo įtrauktas į viešą sąrašą tarybos komitetų, nes čia Almos komitetas, o ne tarybos.

Net pats žodis „komitetas“ čia skamba labai keistai, nes komitetai įprastai būna sudaromi tarybos sprendimu, ir iš pačių tarybos narių. O šitas „komitetas“ sukurtas be tarybos žinių, ir sudarytas administracijos atstovų.

Ką Almos mistinis komitetas veikia be mero žinios, be tarybos stebėjimo? Tiesa slypi pavadinime. Komitetas priima sprendimus dėl investicijų, akcijų, dalių viešosiose įstaigose valdymo ir pirkimų. Kitaip sakant – komitetas dubliuoja tarybos funkcijas, ir buvo slėptas nuo tarybos. Viskas vyko pagal Almos įsakymus, o ne tarybos sprendimus.

Ką konkrečiai daro šita Almos mini slapta imperija? Na, kartais tai atrodo net komiškai. Svarsto Kaziuko mugę iki smulkmenų, diskutuoja tarnybinių automobilių kainą, pratęsia sutartį su spaustuve. Sunku įsivaizduoti, kodėl tokiems dalykams reikalingas ypatingas, slaptas „komitetas“ ir net pačios administracijos direktorės dalyvavimas. Juk jau turime tarybos komitetų struktūrą, kurią sudaro išrinkti gyventojų atstovai. O gal tokia demokratija kam nors nepatogi?

Vienintelė priežastis sukurti atskirą mistinį komitetą būtų, jeigu administracijos direktorė norėtų griebti daugiau galios sau, manipuliuodama įvairius sprendimus be svarstymo taryboje.

Ar tai legalu? Man skamba labai neteisingai. Man tai skamba kaip Almos bandymas viršyti savo kompetenciją ir praktiškai už uždarų durų vykdyti mero darbą. Jaučiuosi tikrai įžeistas, nes esu išrinktas miesto tarybos narys ir dėl to turėjau būti informuotas apie tai, kad administracijos direktorė staiga palaimino save ir tapo paraleliniu meru.

„Bet Markai, čia nieko reikšmingo, nes Alma tuo komitetu tik taupo miestiečių pinigus ir pratęsia spaustuvės sutartis, ane?“

Taigi kad ne tik… Kartais protokoluose surasite labiau stebinančių dalykų (aut. past.: IVP komitetas – tai Almos mistinio komiteto pavadinimo sutrumpinimas):

„NUTARTA:
7.1. Nuo 2015 m. rugsėjo 29 d. visi savivaldybės asignavimų valdytojai privalo, prieš teikdami svarstyti pasitarimuose pas merą ar vicemerus, Administracijos direktorę, ar jos pavaduotojus, suderinti su Finansų departamento direktoriumi ir žinoti ar yra savivaldybės biudžete numatyti  pinigai arba ar yra jų rezervas, o turėdami raštišką patvirtinimą – pasirašytą dokumentą (-us), juos privalo teikti IVP komitetui svarstyti. IVP komiteto pritarimas privalo būti užfiksuotas posėdžio protokole registruotame dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“. Turėdami šiuos dokumentus visi savivaldybės asignavimų valdytojai gali teikti klausimą ar projektą svarstymui pasitarimuose pas merą ar vicemerus, Administracijos direktorę, ar jos pavaduotojus.“

Išverstus iš burokratijos kalbos į lietuvių kalbą, šitas komiteto nutarimas reiškia, kad visi sprendimai turi plaukti per Almos mistinį komitetą, prieš pristatant politikams. „Gerai!“ – sakys Almos gerbėjų klubas, „taip Alma bando tvarkyti miesto finansus ir sumažinti lėšų švaistymą! Ji išgelbėjo miestą nuo bankroto!“. OK… bet ar skaidriai tai daro?

Ar esate tikri, kad viskas čia legit, jei tam reikėjo sukurti mistinį komitetą ir filtruoti visus projektus pačiai, „techniškai teisėtu“ būdu, be tarybos?

Man įdomu kiek ir kokių idėjų šis Almos mechanizmas blokavo be politikų žinių. Apie kiek dalykų negirdėjo meras arba vicemerai, ir kodėl? Neįmanoma sužinoti. Ar Alma tokiu būdu tik administruoja finansus? O gal administracijos direktorė nedemokratiškai, neskaidriai davė sau vietos manevrams, kartu su galimybe atlikti politikų funkcijas? Sukurė mechanizmą, pagal kurį politinis klausimas gali buti paverstas „administraciniu“ ir tada blokuojamas arba patvirtintas be tarybos svarstymo?

Įsivaizduoju, kad kai meras apie tai sužinojo, jam kilo įvairių minčių, gal net ir keiksmažodžių. Įsivaizduoju, kad bet koks meras tokioje pozicijoje pradėtų svarstyti apie naujo administracijos direktoriaus paiešką.

Ir tada ateina į šitą operą tarybos narys Vidmantas Martikonis. Taip, tas kuris neteisėtai pabandė išmesti mane iš tarybos, kad „savas“ žmogus gautų mano kėdę. Taip, tas kuris visur reklamuoja savo žemos meninės vertės skulptūrų parką, su savo vardu didelėm raidėm ant plakato, ir teigia, kad tai ne politinė reklama, o patriotiškas kaimo turizmo skatinimas.

Tas Vidmantas Martikonis. Buvęs Zuoko bendražygis, rakštis LRLS frakcijos subinėje nuo pirmos dienos. Taip, tas kuris ką tik sukurė savo mini frakciją ir sukilo prieš merą dėl Almos atleidimo. Taip, tas kuris labai garsiai skundžiasi žurnalistams, kad taryba nebuvo informuota, kad tai visiška nepagarba tarybai, kad kažkas čia slepiama nuo miesto politikų.

Kodėl Martikonui taip svarbu ginti Almą?

Ahhh.

„IVP KOMITETO 2017-02-07 POSĖDŽIO PROTOKOLAS
“NUTARTA. Pritarti Vidmanto Martikonio, Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko įtraukimui į IVP komiteto sudėtį.“

Tadaaaam!

Štai taip Vidmantas Martikonis tapo vieninteliu politiku Almos komitete. Geriausi draugai. Tokia tad pagarba tarybai – aš nebuvau informuotas apie tą komitetą, nebuvau informuotas apie Martikonio įtraukimą, Martikonis neinformuoja tarybai, ką jis ten daro. Viskas tiesiog tyliai protokoluota ir įkišta į savivaldybės archyvą, t.y. kažkokią juodą skylę, kurioje žmonės retai ieško dokumentų, o dar rečiau juos randa.

Alma Vaitkunskienė su Vidmantu Martikoniu – demokratiška ir skaidri svajonių komanda, išgelbėjusi miestą nuo bankroto? Kad ne. Kažin ką jie planavo kartu, kažin ką jie slepia nuo manęs ir kitų Tarybos narių.

Bet Almai neužteko galios. Ji ėmėsi dar daugiau kontrolės. Ji bandė kontroliuoti visus savivaldybės įmonės pirkimus, kurių vertė daugiau nei 1000EUR:

„2017 m. balandžio 13 d.
NUTARTA:
1. Įpareigoti Savivaldybės struktūrinius padalinius, kuruojančius viešąsias įstaigas, perduoti kuruojamų (Savivaldybės kontroliuojamų) viešųjų įstaigų (išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas) vadovams informaciją dėl apribojimų vykdant viešuosius pirkimus t. y. pirkimai, kurių suma be PVM didesnė negu 1000,00 Eur, privalomai turi būti suderinti su Savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu Administracijos direktoriaus pavaduotoju.“

Laiška savivaldybės imonėms

Įsivaizduokite – turizmo informacijos centre sugedo kompiuteris, ir vadovas turi paprašyti miesto bosės leidimo, kad būtų leidžiama užsakyti naują. Arba gal neveikia oro kondicionerius? Stop! Nepirkite naujo! Parašykite administracijos direktorei! Kol laukiate atsakymo – na… atidarykite langą.

Jeigu norite čiaudėti, gal visų pirma parašykite laišką Almai, nes nemokamų nosinių nebūna.

Pats nutarimas daug kam atrodo ne tik kvailas, bet ir neteisėtas. Juk Alma neturi mandato valdyti kiekvieną savivaldybės įmonę iki 1000EUR lygio. Įmonės turi šiek tiek nepriklausomybės nuo karalienės Almos. Alma negali tiesiog užsilipti virš politikų sprendimų ir faktiškai tapti visų įmonių vadove. Tai jau būtų tikra nepagarba Tarybai, ane?

Dėl tokių bandymų užsigriebti nematytų galių, daugiau žmonių ėmė sužinoti apie tą mistinį komitetą, nes labai sunku yra paslėpti tokias nesąmones ilgai. Įmonės vadovai tiesiog ignoravo praktiškai neįgyvendinimą nutarimą dėl mažų pirkimų, ir rašė skundus politikams apie Almą ir jos mistinį komitetą. Daug kas buvo nepatenkintas, Alma prarado mero pasitikėjimą, na… iki atleidimo – tik laiko klausimas.

Dabar Martikonis verkia, kad nebuvo informuotas apie mero planus atleisti jo geriausią draugę nuo pareigų. Juk neskaidru! Juk meras nedemokratiškas! Diktatorius! Nepagarba tarybai!

Išverkit man upelį, veidmainiai.

Jau parašiau apie labai pagrįstas priežastis išmesti ponią Vaitkunskienę dėl jos nedemokratiškumo, t.y. jos bandymus stumti neteisėtus sprendimus be jokios pagarbos tarybai. Ar kam nors iš kolegų to neužtenka kaip priežasties atleisti? Rimtai?

Sužinosime balsavimo metu, kas palaiko teisinę valstybę, o kas – mistinius komitetus.

Net nekalbu apie tai, kad mero siūlomas kandidatas Povilas Poderskis yra visiškai patikimas žmogus, detaliai žinantis apie administracijos struktūrą ir trūkumus, mokantis draugiškai, aiškiai ir atvirai kalbėtis su gyventojais. Jis tikrai nekurs savo slaptų komitetų, neturi įtartinų ryšių su Vidmantu Martikoniu (tai liudija Martikonio priešiškumas Poderskio kandidatūrai), ir moka įgyvendinti labai inovatyvius projektus, kad Vilniaus ir vilniečių potencialas būtų pilnai išnaudotas, o ne užblokuotas. Super.

Man neatrodo, kad konservatoriai buvo jau toks pagrindinis sunkus „inkaras“, trukdęs darbus savivaldybėje.

Man atrodo, kad Almos centralizuoto taupymo įgūdžiai tapo inkaru, nes ji tiesiog nemoka leisti spręsti kitiems. Tas griežtumas padėjo mums tvarkyti miesto finansus, ir dėl to esu jai labai dėkingas. Tačiau neteisėtas ir nepagarbus elgesys su Vilniaus miesto taryba tiek man, tiek – tikiu – kiekvienam miesto gyventojui yra netoleruojamas.

Pirmyn, mere. Šikart tikrai turesite mano balsą.

Facebook blocked me for defending a burger bar

There’s a burger bar in Vilnius that does naughty advertising campaigns and gets in trouble. It’s called Keule Ruke and you probably know them as the people who did the mural of Trump and Putin kissing.

Recently they were fined by the consumer rights’ protection authorities for offending the Church with an advert depicting a man on a cross with a crown of marijuana leaves.

The decision was taken after consultation with the Church authorities, who unsurprisingly said they are terribly offended and recommended that using religious symbols disrespectfully should be illegal. Or something.

Keule Ruke will be appealing the decision, and they expect the “real court” to overturn the fine for being unconstitutional.

Click here to see Keule Ruke’s official statement

Their defence is that “it’s not the actual Jesus” and it wasn’t an attempt to offend religious people. Well… I am not sure that’s a great argument, but anyway it is very similar to the arguments used by neonazis to justify their use of pseudoswastikas and xenophobic slogans. When neonazis use “not the actual swastika” everyone says it’s freedom of speech, and they are allowed to parade down the biggest street in the city.

But when a restaurant offends the Church with an image of “not the actual Jesus”, they get fined, because that’s different because it’s a restaurant, not a kryptonazi parade? Wow.

So I wrote a Facebook post highlighting this hypocrisy.

Keules Rukes kontekste, nepamirškime kad Lietuvoje svastika yra “tik saulės simbolis”, šūkis “Lietuva lietuviams” nesusiję su teritorijos etniniu valymu, “deginkime visus p*derus” yra “tik nuomonė” neverta policijos dėmesio, skautai heilina kovo 11d prie vėliavos bet tai “tikrai neatrodo kaip nacių saliutas” nes pirštai biški kitokioje pozicijoje. Tuo tarpu bažnyčioje vaikai gali spoksoti į pusnuogio žmogaus egzekucijos statulas kai išmoksta kaip gerti kraują. Ne kraujo simbolį, o kraują. Alkoholinį kraują. #justsaying

Translation

In the context of Keule Ruke [the restaurant in Vilnius, Lithuania that was fined for blasphemy] let’s not forget that in Lithuania the swastika is “just a sun symbol”, the slogan “Lithuania for Lithuanians” doesn’t have anything to do with ethnic cleansing, “burn all the f*ggots” is “just an opinion” unworthy of police attention, scouts heil the Flag with outstretched arms on Independence Day but that “totally doesn’t look like a nazi salute” because the fingers are in a slightly different position. Meanwhile in church children can stare at a half-naked man’s execution statuette when they learn how to drink blood. Not symbolic blood, but actual blood. With alcohol in it. #justsaying

Blocked by Facebook

A few hours and 150 likes later, Facebook blocked my account for “attacking people”.

It’s not clear what part of my post was the reason for being blocked, and I don’t know if this is just an automatic robot thing or a real person working for Facebook or a bunch of trolls reporting me, I don’t know if this is just a misunderstanding, and I don’t know why the homophobic and racist posts I have reported were OK but my post was not. Facebook doesn’t tell you that. Unlike in the “real world”, in Facebook there is no appeal.

Anyway, now I can’t use Messenger, so I am going oldskool. Please email me mark@markasftw.com and say “hi Mark!”, so we can keep in touch 🙂 #majakink

Patarimai Kaunui dėl foodtrucks’ų legalizavimo

Tai buvo kažkokia klaida. Aš pabandžau legalizuot ice cream vans, o ne foodtrucks. Ice cream van (emigrantai išvykę į Britaniją jau žino) yra transporto priemonė su šaldytuvu, pritaikytu prekiauti ledus, laisvai važiuoti bet kur, sustot bet kur (pagal KET) – prekiauti trumpai ir išvažiuot.

Neapsimoka jiems stovėti vienoj vietoj visą dieną, that’s the point – turi važiuot ten, kur klientai bus laikinai, pvz. prie ofiso pietų metu, tada į mokyklą kai išeina moksleiviai, tada į stotį kai važiuoja namo ofiso darbuotojai, atsitiktinai surandi kiemą, kur daug vaikų žaidžia fulę, etc tai tik pavyzdys. Nu ir tarkime prie stadiono gali atvykti, jei vyksta rungtynės arba prie parko, jei geras oras ir visi nori ledų.

Tokia organiška sistema geriau nei pastatyt ledų kioskus ant kiekvieno kampo ir priekauti tik 5% paros laiko.

Ciuju ledų furgonai jau seniai populiarūs būtent Britanijoje, nes ten žemė brangi, gyvena daug žmonių, tik turtingieji turėdavo savo šaldytuvą namie, ir dėl to reikia labai efficient ledų platinimo tinklą sukurt kažkaip, ane?

Kadangi kalbame apie Britaniją, o ne CCCP, tas tinklas atsirado organiškai ir yra visiškai decentralizuotas – kinta dinamiškai pagal rinką. Prekeiviai rizikuoja savo pinigais, važiuoja ir bando surast pirkėjus. Prekeiviai gauna pajamas pagal pardavimų kiekį, o ne valandų kiekį. Jie pasirinko savo prekių selekciją ir dažo truck’ą kaip nori. Žmonės gauna daug ice cream pasirinkimų net neturint savo šaldytuve. Capitalism win.

Nu ir aš atvykau į Lietuvą ir galvojau “blemba kur jūsų ledų furgonai?”

Nu ir išrinkote mane į miesto Tarybą, ir paklausiau ten ““Ė, kur gi jūsų ledų furgonai?”.

Nu ir gavau atsakymą “kas yra ledų furgonas?”.

Neturite ledų furgonų? KPŠ? O gi kaip jūsų vaikai perka ledus? Parduotuvėje?

Gi aš kartais tas tūpas stereotipinis imperialistinis britas, kuris nesupranta kaip įmanoma žmonėms gyventi be britiškų dalykų.

Reikia kažką dariti.

Taigi, legalizavau ice cream vans. Atėjau, nepamačiau, legalizavau.

O kai legalizavau ice cream vans ir leidžiam jiems parduot bet kokio maisto, gaunasi foodtrucks’ai!

Oops! Net nei vieno ice cream van nepamačiau, bet atsirado daug foodtrucks’ų. Gi pagal rinkos poreikius. Foodtrucks’ai Vilniuje reikalingi ir madingi. O ledų sezonas labai trumpas.

II dalis – Patarimai Kaunui

Aš nesu patenkintas dabartiniu foodtruck reglamentavimu, bet šitas “pilotinis projektas” jau vyksta ilgai be didelių problemų ir tai yra gera pradžia.

O šiandien girdėjau veidaknygoje, kad žmonės ir Kaune nori foodtrucks’ų, bet ten, Lietuvos antrame mieste, vis dar neleidžiama taip prekiauti. Norėjau pasidalinti savo patirtimi Kauniečiams ir gal Kaune projektas galėtų būti dar geresnis už Vilniaus.

Šiuo metu Vilniuje gali pirkt leidimą seniūnijoje (išskyrus senamiesčio) kur nori prekiauti ir tada galėsi stovėti iki valandos bet kur, pagal KET. Online gali atnaujinti leidimą kai baigiasi. Leidžiama pirkt daugiau nei vienos seniūnijos leidimą. Būtinas higienos sertifikatas (tai duoda Valstybinė Maisto ir Veterinarijos tarnyba, o ne Savivaldybė).

Ką pasakyčiau Kauno savivaldybei?

 1. Svarbiausia – kad žmonės suprastų skirtumus tarp mobilios prekybos ir prekybos tam skirtose vietose. Visa “foodtruck” esmė yra, kad važinejama po miestą laisvai. Mes čia nekalbam apie apibrėžtus plotus, kur leidžiama sustot. Deja, Vilniuje reglamentavimas kalba apie “maršrutą” ir tai klaidina žmones. “Maršrutas” gali būti “po miestą”. Tačiau, girdžiu, kad kartais seniūnai to nesupranta ir galvoja, kad reikia patvirtinti kažkokį “maršrutą”. NEREIKIA. Įsivaizduokite kokia nesamonė būtų, jei vargšas seniūnas turėtų sedėti ten prie žemėlapio ir patikrinti kiekvieną vietą kur įmanoma sustoti pagal KET, nupiešti galimus “maršrutus” ir prognozuoti kur bus paklausa? Nu gi koks skirtumas, jau turime KET. Foodtruck būtinai tūri būti laisvas, o ne su suplanuotu “maršrutu” iš anksto. Kai kalbame apie “foodtrucks”, leidžiame sustoti BET KUR PAGAL KET, ir tik valandą laiko, kad netaptų nuolatiniu sustojimu, aka stacionerius. Stacioneriams yra skirtingas leidimas.

 2. Obviously, labai sunku kontroliuot tą “vienos valandos” apribojimą, bet jeigu foodtrucker’is piktnaudžiautų leidimu ir gyventojai skundžiasi seniūnui – yra numatytų sankcijų ir viskas OK – galime nubaust arba atimt leidimą. Faktiškai yra vietų, kur foodtrucks’ai stovi labai ilgai, bet jeigu niekas nepyksta, kame bėda? Bėda tik ten, kur daug skirtingų foodtrucker’ių nori stovėti. Tai gali būti sunku reguliuoti. Mes net su draugu kompiuterastu, “game theory” specialistu kalbėdavom apie kažkokią aukciono sistemą, bet nepavyko surasti paprasto mechanizmo garantuoti fairness ir įvairovės, išvengti korupcijos ir piktnaudžiavimų. Viskas laikosi ant foodtrucker’ių norų saugoti industrijos gerą reputaciją – jie kalba tarpusavyje ir žino, kad būtų blogai jeigu būtų chaosas ir muštynės. Bet… jeigu atsiras dar daugiau foodtrucks’ų – gal tada tikrai reikės kažkokios loterijos, nes kitaip nežinau kaip padalinti leidimus teisingai.

 3. Mano nuomone – vienos valandos yra per trumpai, ypač jeigu gaminate burgerius ir tt. Toks skirtumas tarp foodtruck ir icecream van. Icecream van gali parduot produktą labai greitai ir nereikia paruošt arba kept produktų truck’e. Dėl to, jie literally važinėja į kiekvieną kiemą, paleidžia muzikėlę – visi vaikai bėga pirkt ledų, apsiperka per 10 min ir tada truck’ui apsimoka išvažiuot į sekanti kiemą ir t.t. O Vilniuje su foodtrucks’ais dažnai reikia net 3 valandų, kad apsimokėtų sustot, paruošt virtuvelę, priekaut, pakuot viską ir išvažiuot kitur.

 4. Nesuprantu, kodėl reikia pirkti atskirą leidimą kiekvienam rajonui. Gal galėtų galioti visur mieste, už vienodą kainą visiems.

 5. Galimybė atnaujint online labai padėda.

 6. Nu ir senamiestyje gal leiskite prekiaut ir kontroliuot. See what happens. Yra kontraargumentas, kad senamiestyje – foodtrucks’ai gadina miesto įvaizdį. Čia jau visiška nesamonė, kažkoks blefas. Visų pirmą, bent Vilniuje foodtrucks’uose yra visokių hipsteriškų deluxe burgerių už 6EUR. Trucks’ai atrodo gražiai, visi dažo savo truck’ą skirtingai pagal savo rinką. Super. O stovėti centrinėj zonoj kainuoja daug ir nėra ten daug vietos foodtrucks’ams apskritai – vietų kiekis ir įvažiavimų į senamiestį galimybės net sumažėja. O ten kur YRA vietos – why not? Tik trumpam. Su galimybe atimti leidimą nuo pažeidžiančių foodtrucker’ių, jei norite. Gal ir didesnė leidimo kaina.

 7. Įspėju, kad girdėjau daug snobizmo, net rasizmo, apie “kebabtruck invaziją” ir civilizacijos pabaigą. O natūraliai senamiestyje yra daugiau pinigų ir dėl to geriau prekiauti brangesniais produktais. Ir jeigu to maisto receptas iš Turkijos, ar rimtai reikia pradėti kalbėti apie smirdančius babajus?

 8. Oj – gera idėja! Gay rainbow icecream truck. Senamiestyje. Kas bus pirmas? Kaunas ar Vilnius?

 9. Tikra priežastis, dėl ko neleidžiama foodtrucker’iams prekiauti senamiestyje yra, kad ten restoranų savininkai jau moka daug mokesčių ir patalpų nuoma brangi – gaunam daug pajamų nuo jų ir dėl to jie stipriai lobina neleisti foodtrucks’ams konkuruoti senamiestyje. Tarsi visi restoranai užsidarytų, jeigu būtų įmanoma greitai pirkti sumuštinį mobiliame kioske kažkur. Nesu tikras, kad labai konkuruoja. Jeigu žmogui reikia per 3 min nusipirkt maisto, jam restoranas net neįdomus. Apskritai – kas čia per lygybė prieš įstatymą, jeigu vienam reikia konkuruoti laisvoj rinkoj, o kitiems – nereikia konkuruoti, nes tiesiog. Ten kur mažiau konkurencijos – kainos didesnės, net jeigu kokybė blogesnė.

 10. Kauniečiai, nepamirškite kad foodtrucks’ai gali būti ir fun. Miestuose, kur nuo 60-ujų ice cream vans važinėja, gyventojai galvoja, kad tai yra linksma ir neliečiama tradicija. Ir ne tik dėl ledų. Prisimenu kaip Anglijoje girdėjau tas muzikėles (liet k. – neleidžiamas triukšmas) ir bėgau su šypsena pirkt ledų. Visi tai prisimena – ta muzikėlė iškart primena vasarą, laisvę, saldumą ir jaunystę. Jeigu būčiau Tarybos narys Anglijos mieste ir pasiūlyčiau uždrausti ice cream van muzikėles – būtų tarptautinis skandalas ir turėčiau atsistatydinti. Prašau, leiskite Kauno vaikams girdėti kartais tą muzikėlę – įteisinkite muziką gatvėse truputį, nes linksma.

I sabotaged a Council meeting by going to the toilet

What really happened in the Council Meeting yesterday? Who’s right, the Mayor or the Conservatives? I’ll try to explain.

The Mayor and his Liberals are in trouble. Their ratings are low and their coalition has been weak from the start, with coalition partners often not supporting the Liberals.

This means that getting stuff done is hard. Also, the opposition fight hard and dirty, so a lot of issues get blown out of proportion and turned into political footballs.

Also, the Liberals make a lot of mistakes, and their communication is terrible, so even when they don’t make a mistake, it still looks like a mistake. Or they tell a little lie. When they don’t need to. And then they lie to cover it up.

So the Mayor and his Liberals are desperately looking for ways to generate good headlines to increase their popularity.

We are now seeing a lot of new asphalt, parks being tidied up, cycle lanes painted, and men in suits on building sites trying to look like they are constructing the bright future with their own hands.

They are also doing some very good things, which I totally agree with. I am a liberal guy, so when the Liberal party do something liberal, I support them.

But even if I normally vote with the Liberals, I am technically in the opposition, because they threw me out of their faction because I swore on Facebook. Oh well. Now I am independent, I am free to vote however I want. You will see how important that is later in the story.

The other parties in the opposition are the previous Mayor’s party and the Polish party. Nobody likes the Polish party because all they do is disrupt Council meetings and encourage schools to protest against reforms. They try to “win” against the Mayor, so they can go and tell their voters “look, the evil Mayor tried to destroy your school, but we saved it!!”. And if they lose the fight, they don’t care, because they can go and tell their voters “look, the evil Mayor destroyed your school, probably because he hates the Polish!”.

It’s disgusting when they use kids’ education as the battleground for their ratings wars.

So, me and the Liberals normally vote together on school reforms, because I can see that sometimes you simply have to reorganise a school even if it hurts, compromises have to be found, sometimes people need to be fired or retire, I know that good people work on these issues hard and take them seriously, and I know nobody is deliberately trying to wipe out the Polish population. Obviously.

So, me and the Liberals normally vote together, and we get very annoyed at the destruction done by the opposition. We don’t like it when the Polish play with kids’ lives.

So what happened yesterday?

Now this is a story all about how
The Council got flipped, turned upside-down
And I’d like to take a minute
Just sit right there
I’ll tell you how I became the prince of a town called… Vilnius.

So here’s the thing.

The Polish, for the millionth time, found a couple of schools somewhere and came up with a proposal to reform them, claiming ethnic discrimination if their demands are not met. As usual.

But this time, THE LIBERALS MADE A DEAL WITH THE POLISH AND SUPPORTED THE PROPOSAL.

Let me say that again, because it’s just freaking insane.

The Liberals, who have constantly been fighting against nonsense from the Polish, suddenly decided to support a nonsense Polish proposal.

Why? Because they want to kick the Conservatives out of the coalition and accept the Polish in. So they need to give the Polish something, to buy their support.

Let me say that again, because it’s just freaking insane.

The Liberals are trying to make a coalition with the Polish by buying their support.

Yes, I know politics is dirty and dumb, and this is the dumbest, dirtiest thing I have seen so far.

The Conservatives, of course, opposed this nonsense. The Conservative Vice Mayor is responsible for education, but the Mayor just totally bypassed him and went to make a deal with the Polish, the opposition, to make an exception in the reform plan, not to make childrens’ education better, but to try to make the Mayor’s ratings higher.

So the Mayor and the Liberals joined exactly the same dirty game the Polish have been playing all this time.

…and Councillor Mark Adam Harold had the deciding vote.

More precisely, half the Councillors agreed to boycott the vote and walk out to prevent this nonsense thing happening. That means that if Markas walks out too – there’s less than half of the Councillors in the room. And if there’s less than half the Councillors in the room – the meeting has to end and no more votes can happen.

The Polish have been doing this all the time, to block the school reforms. They normally go home early, deliberately. Many many times, the Council meeting had to be abandoned because the Polish walked out.

Well, after more than two years of nobody really wanting to talk to me or help me with my initiatives, suddenly everyone wants to be my friend, right? Because if I walk out, all the Mayor’s plans to do a favour for the Polish are screwed up. If I don’t walk out, the Conservative plans to block the proposal are screwed up. I start getting phonecalls and messages.

The Conservatives contacted me and asked me to join the boycott. They convinced me that this was simply political theatre, not an urgent school reform. I promised to vote against it, but not to walk out.

Then the Polish party Councillor who is the leader of all school reform battles starts flirting with me, literally flashing her eyes and begging me to support them, because “it’s a really good idea”. Pfff, no thanks, I don’t believe your nonsense, and by the way – you are the people who tried to get me thrown out of the Council illegally, so how about F U.

The Social Democrats already declared they weren’t going to support the Polish, so they just sat there smiling, happy to watch the Liberals burn.

Then something magical happened. A filibuster. In Lithuania. My heart sings!

A filibuster is when in American politics you have unlimited time for your speech, so basically if you just speak all day then nobody else can speak and you block the proposal. This is not possible in our City Council, because we have time limits for our speeches. But… we also have the right to question the procedure of the meeting at any time, if we think that maybe the rules of the meetings have been broken.

Sometimes Lithuanians use this to waste time. The champion of timewasting is a guy called Šilgalis, who constantly finds petty reasons to get up and complain about something. He did this so much that they actually installed two extra microphones which are always on, to save time.

In one meeting he did this so much that I asked the Secretariat to calculate how much time was wasted. In one 7 hour meeting, they counted every minute, and found out that he was speaking for more than an hour in total. He is 2% of the people in the Council, but talked for 15% of the time. And I can assure you that most of his speeches were not useful, it was just timewasting and trying to embarass the Mayor.

Well, that’s legit, according to the rules.

But this time it was different. The Conservatives could see that the only way to block the Polish proposal was to filibuster and hope that more than half of the Councillors went home before the relevant question.

The relevant question was number 35. It took us about two hours to get to question number 8. Many times people suggested having a break, and many times the Council voted not to have a break, because the majority wanted to get to question number 35 as fast as possible.

Three Conservatives took turns to ask questions about procedural rules at every opportunity. They also started trying to persuade me to walk out, begging me, bullying me, flattering me, they tried everything. I said I really don’t like the idea of just walking out, it seems rude to the people who voted for me, because people voted for me to work, not to walk out.

But sometimes walking out is work.

And when we are talking about the Liberals supporting a stupid Polish proposal, walking out seems legit. The Polish have walked out so much, how can they complain if I walk out?

I am sitting there, with the ability to stop the whole meeting and the whole Liberal/Polish wedding ceremony at any time, simply by walking out. And it’s starting to look like an interesting idea, because seriously, why should I sit there and support the party who threw me out of their fraction for one swearword, and the party who constantly disrupt the Council? Why should I let them swap favours and play with kids’ lives, just because their ratings are low?

So I started helping the Conservative filibuster. For example, they kept asking for votes to be recounted. And that means we must have a vote to see if the votes should be recounted. And I voted yes, to waste time. And my votes are shown on the big screen.

And that’s when the Liberals noticed I was not going to support them.

Maybe they assumed I would never support the Conservatives, because I famously hate half of that hypocritical homophobic schizophrenic party. But the other half is kinda OK, and I am an independent, so each question is separate for me, and if I agree with the Conservatives on one question, why not support them?

Now the Liberals start talking to me. I mean wow, they didn’t talk to me at all before the Council Meeting, they never talk to me. Everyone else talked to me to try to persuade me to give my support. The Liberals didn’t talk to me until it was too late. And then they didn’t really have any persuasive arguments, because there aren’t any. It’s all just bull***t and they know it.

They tried doing me dumb favours to try to show they love me. For example, there is a very dangerous hole in the pavement which I have been warning them about for months, because I know two people who have fallen in the hole and broken their spines. BROKEN THEIR SPINES. And still, nobody has made the hole safe. But now suddenly when they need my vote – the Liberal responsible for pavements starts telling me how he’s going to fix the hole, as if I will suddenly say “wow that’s great, I’ll vote for your dumb deal with the Polish!”

By now, we have been working more than five hours without a break, and many of us really need the toilet. Imagine how funny this is, a room full of people who need to piss, but can’t leave. And there’s me, sitting there, knowing that if I simply leave, the Conservatives will win and the meeting will be over.

I held on for as long as possible, to make sure plenty of important decisions were made. The price of drinking water was decreased, funding was allocated for renovating communal spaces, etc. etc.

But then I couldn’t wait any more, so I had to go to the toilet. Let it be written in the history books of Vilnius, that on 26th July 2017, Mark went to the toilet. For a very long time.

While I was gone, there was a vote, it failed, because not enough people voted, and then the Liberals desperately tried to say that the voting computer was broken, but it wasn’t.

The Meeting ended, the Liberal/Polish deal didn’t happen (yet), the coalition is completely screwed up, and the Mayor is blaming his coalition partners, the Conservatives, for the chaos caused when the Liberals abandoned the coalition and flirted with the Polish. The Mayor is on Facebook talking about throwing the Conservatives out, but if he does that then the other parties will abandon him too, because nobody wants to help the Polish. Or the Mayor.

And that’s what really happened yesterday in the City Council.

The Conservatives stopped the Liberals playing games with a school. The Conservatives blocked an opposition proposal, not the Mayor’s proposal. The Conservatives blocked a Polish proposal that was a total waste of time. And I helped them.

Now you know.

A Lithuanian defaced my voting card with a rainbow unicorn

Hello

In case you didn’t know, I’m British, and I’m the only foreigner elected in Lithuania.

I’m a City Councillor in the capital city, Vilnius, since 2015.

I have been living here since Lithuania joined the EU in 2004.

I am grateful to Lithuanians for opening up to Europe and allowing me to live and work in their country.

I like Europe. I’m European.

I voted against Brexit, because obviously I see the benefits of the freedoms of the EU, and I don’t really see a problem if an international treaty forces a country to respect human rights. Stuff like that is fine by me.

The UK is stupid for believing Farage’s bullshit and voting to leave.

But “the people have spoken”, and the fact that the majority of them wanted to stay in, or didn’t care, or had their brains warped by lies written on a bus, doesn’t matter.

Apparently everyone’s just given up and accepted it as inevitable, which is totally lame. British people, seriously, where’s your goddamn spine?

You can’t leave the EU properly, and you can’t stay in it properly either. Because you’re pathetic.

Brexit basically made me stop feeling British, because it’s clear that the British don’t know what that is any more. And maybe it totally doesn’t matter. Honestly, who gives a shit what “Britain” is or what a vicar’s daughter thinks are “our values”.

Apparently “our values” are veiled racism and a desperate longing for a glorious past that didn’t even happen.

As the great Doug Stanhope said:

Nationalism does nothing but teach you to hate people you never met, and to take pride in accomplishments you had no part in.”

When I heard about the general election I was immediately struck by apathy. Theresa’s a terribly out-of-touch homophobic nationalist, and Corbyn’s been pro-Russia for years, his team is all loony left, this is a total disaster.

I joined the LibDems as a protest against Brexit, but they screwed up their campaign so much I can’t really be bothered to vote for their lacklustre leader or open their annoying fundraising emails.

Most irritating copywriting ever

I am a legend. Tim, thank you so much.

So what do I do? Not vote?

Normally I tell people YOU MUST VOTE, YOUR GRANDFATHERS DIED FOR YOUR RIGHT TO VOTE. I think that’s true, and I should probably vote for the “least bad candidate”. But they’re all bad.

I have to choose between a nationalist, a nationalsocialist, and a soggy biscuit who is such an idiot he already declared he wouldn’t form a coalition with anybody.

Normally people say “if (insert party here) wins, I’ll emigrate!”

But I’ve already done that.

Bugger.

My constituency (the place I was last registered in the UK) is Beckenham, which has been 90% Tory since the beginning of democracy. So my vote definitely wouldn’t change anything. I have that excuse.

But still, I want to take part. I am not the kind of person who stays in bed and doesn’t give a shit about his vote. I give a shit.

Then I remembered that it was pretty cool when some Russians were defacing their voting cards with PUTIN XUJLO and pictures of dicks.

But that seems too immature.

It would be fun, but also immature. I wanted to do something meaningful, something positive, something that would cheer me up, something that would encapsulate my feelings about the tragedy called the United Kingdom.

So I asked a Lithuanian to draw a unicorn on my voting card.

This isn’t very crazy, compared to the idea of giving Corbyn control of nuclear weapons.

The artist is Asta Ostrovskaja, one of the creative people who make Vilnius a great place to live. People like her make me feel optimistic. Blindly optimistic.

The brief I gave her was: “Instead of anger, I want hopeless happiness and a brave, useless last stand against Brexit.”

I’m framing it and hanging it on my wall. I will remember this ridiculous period in history forever, if we survive it.

I believe in EUnicorns.

I’m not voting. I don’t even pay tax there any more. If you push this nonsense too far, I’ll renounce British citizenship, become Lithuanian, and stay European. I don’t recognise my “birthplace” any more and I think you’re all doing it wrong. Please stop doing it wrong.

Love from Vilnius, Lithuania.

Why raids don’t work

Let’s accept the fact that some young people think drugs are cool, and they will do anything to avoid the law, whatever laws you make. Let’s accept the fact that drugs can be dangerous, people can die, and addiction is not a good thing.

Let’s also accept the fact that in Lithuania young people get very little information about the effects of drugs, and when you have no information – you make bad choices and accidents happen.

Let’s agree that we all want young people to be healthy, and not to die.

Whether your favourite drugs are legal like alcohol and caffeine, or illegal like cocaine, kas per daug – tas nesveika. Even too much adrenalin is a bad thing.

So what can we do about drugs in nightclubs?

To help answer this question, I have invited Vice narcotics expert Max Daly to Lithuania. Max is a leading specialist in drugtaking culture, and he knows more than the Lithuanian government about the best policies to reduce the harm caused by drugs. We will be discussing this issue in Peronas on 23rd May, and you are all invited to come and learn more about drug control policies that actually work.

Why raids don’t work: A discussion with Vice drugs expert Max Daly

Find the event on Facebook here:
https://www.facebook.com/events/208541552993204/

Young people are looking for new experiences, they want to try everything, and they don’t mind taking risks. Some drugs, like cannabis or ecstasy, make you feel nice and help you to have a great party. Young people are not going to listen if you tell them they don’t feel nice on drugs. They feel nice, and therefore they ignore you.

But if you don’t take care of your health, you become unhealthy, and if you become very unhealthy you die. And that’s bad. It’s absolutely tragic, and death damages the economy. We can make things better, if we use logical and scientifically-proven methods, instead of attacking people who need help and information.

There are two ways to react to the problem of harm caused by drugs:

(One of these ways works, the other doesn’t work)

1: Punishment

Instinctively, people who know nothing about nightlife assume that the best way to stop people harming themselves is to punish them if they carry or sell drugs. Makes sense, right? If all the drug dealers are in prison, problem solved, no more drugs!

This policy might sound logical, but this policy doesn’t work anywhere in the world, even though governments have spent billions trying. And worse than that – governments don’t seem to care how much harm their policies cause, as long as people who know nothing about drugs vote for politicians who are “tough on crime” and “fighting the war on drugs”.

2: Harm reduction

What we all want to do is reduce the harm caused by drugs. We can’t eliminate drugs completely, even if we use Russian-style policies like scaring people with guns and throwing them in prison. Drugs still exist in Russia, in case you hadn’t noticed.

Also, the war on marijuana and ecstasy doesn’t stop people moving on to more dangerous drugs. Heroin, for example, goes along with HIV infection, and Russia has one of the highest rates of HIV infection in the world. We can all agree that HIV is harmful, and that Russia’s policies are not working.

We need to stop thinking that terrorising nightclubbers is a way of reducing harm caused by drugs. We are not protecting young people with these aggressive punishment policies, we are attacking them and exposing them to even higher risks.

So let’s change our aims. We should aim to reduce harm.

The way to do this is called “harm reduction“.

Harm reduction does not mean encouraging everybody to take drugs. That would increase harm, not reduce harm, so that’s not harm reduction. Suprantate? Suprantate.

Harm reduction means looking at policies and thinking – “does this reduce harm?”. To find out, you ask scientists, not the Bible or some oligarch who does folk dances near Šiauliai.

Harm reduction means working with people who know what they are talking about. That’s what I am doing, and that’s what I want the Lithuanian government to understand.

Meet Max Daly from Vice

Max Daly

Max Daly has spent years researching the science and talking to thousands of drug users, policemen and politicians about this issue. When he heard about the raids in nightclubs in Vilnius, he decided to fly here and help us out.

To learn more, come along to the event and ask him your questions. This is our chance to move the debate forward and start encouraging lawmakers to make laws that work to protect us, not to harm us.

Some people think that the Night Mayor is a lobbyist for hedonism, drunkenness and drug addiction. The opposite is true. In all other cities which have a Night Mayor, he works hard to make sure that nightlife is more fun, and also safer. That’s what I am trying to do as the Night Mayor of Vilnius. Because harm is not fun.

You can read about what I think (in Lithuanian) here:

http://markasftw.com/del-reidu-vilniaus-naktiniuose-klubuose/

See you in Peronas!

Hopefully the event won’t be raided by policemen in balaclavas carrying automatic weapons, because that would make Lithuania look very stupid, and very Russian. That’s not the kind of Vilnius I want.

Kas finansuoja #laisverokenrolui?

Va, clickbait antraštė. Sveiki susirinkę.

Jeigu TLDR, atsakymas į antraštės klausimą – “Tiksliai nežinau.”

Tik organizatoriai tai žino ir jie niekam neatskleidžia finansavimo šaltinių. Man tai neatrodo įtartinai, man paprasčiausiai atrodo neskaidriai. Straipsnio gale deklaruosiu viską apie save ir alkoholio pramonę, o visų pirma – diskutuokime apie šiandieninį mitingą “#laisverokenrolui”.

Nuoširdžiai džiugu, kad pagaliau bus mitingas prie Seimo, kur susirinks daugiau nei 50 piktų pensininkų, abortų priešininkų, darbuotojų teisės riterių arba medžių apkabinimų fanatikų. Linkiu visiems sėkmės ir tikiuosi, kad čia Lietuvos pilietiškumo atgaivinimo pradžia. Tegul kad ir kasdien stipriai protestuokime prieš valdžios nesąmones. Mėgstu gyventi ten, kur žmonės gina savo teises ir nebijo vyriausybės. Gi net šiltai prisimenu, kad vaikystėje išmokau žodį “Solidarność” ir smalsiai per televiziją stebėjau kaip nukrito Berlyno siena.

Šiandien Lietuvoje situacija smarkiai ir neatpažįstamai geresnė nei buvo tais laikais ir situacija keitėsi vien dėl žmonių solidarumo ir aktyvaus priešinimosi opresijai. Valio. Už laisvę.

Bet čia straipsnis ne apie laisvę, kurios tikrai nusipelnė Lietuva, o už skaidrumą, kurio vis dar trūksta Lietuvoje.

Aš, kaip buvęs renginių organizatorius ir atlikėjas, galiu puikiai įsivaizduoti, kad tokį koncertą kaip “#laisverokenrolui” labai lengvai gali organizuoti grupė Lietuvos didžiausių koncertų organizatorių, kartu su barais, teatrais ir restoranais ir kad jie visi turi pakankamai daug pinigų ir kad jie gali gauti daug paslaugų “pro bono”, tarpusavyje barterinti ir dirbti vienas kitam nemokamai. Tikrai nereikia nei Rothschildo nei Soros milijardų, kad būtų garso sistema ant pakylos prie Seimo.

Taigi – kodėl neįsteigti atskiros VšĮ, viešinti sąmatą ir įrodyti skeptikams, kad čia tikrai yra kūrybininkų, vadybininkų bei laisvės šalininkų “grassroots” judėjimas?

Pagrindinis “už blaivią” argumentas – ”Čia stumia alkolobistai, užsienio kapitalistai, illuminati bei masonai ir jie nori, kad Lietuva taptų viena didžiule girdykla.”

Paprasčiausias atsakymas – skaidrumas. Skaidrumas stiprintų judėjimo jėgą, tildytų oponentų isteriškus argumentus ir pritrauktų dar daugiau žmonių į mitingą. Simple. So simple, kad nesuprantu, kodėl jie taip nepadarė nuo pirmos dienos.

Visur platinta žinutė, kad čia tiesiog žmonių kartu su nestambiais kapitalistais judėjimas, arba “sąjūdis”.

“Per dvi savaites, be jokios paramos, spontaniškai susiorganizavo sąjūdis, kuris sujungė šimtus savanorių, dešimtis muzikos grupių ir keliolika skirtingų interesų atstovų. Ir tas sąjūdis ryt surengs per savaitę suorganizuotą beveik šešių valandų koncertą prie Seimo, kuriame pasirodys devynios grupės ir dešimt skirtingų kalbėtojų – ba. iki Radistų, nuo Vyno dienų iki krepšininkų, nuo smulkiųjų prekybininkų iki politiškai ir pilietiškai aktyvaus jaunimo” – Mykolas Katkus, „Fabula Hill + Knowlton Strategies“ valdybos pirmininkas

Netyčia tas žodis “sąjūdis” pasirinktas, nes primena 90-ųjų pergalę. Deja, primena ir Liberalų sąjūdį, ta prasme primena MG Baltic, ta prasme primena evil alkolobistai, kurie iškreipia demokratiją ir klaidina elektoratą. Bet jeigu MG Baltic čia ne prie ko, gal parodykite mums spreadsheet’ą? Nes, kaip politikas ir naktinio gyvenimo šalininkas, aš gaunu nepatogių klausimų, kaltinimų, patyčių(!), ir šitas straipsnis, kurį jūs dabar skaitote, yra mano geriausias įmanomas atsakymas, nes negaliu surasti skaidrios informacijos apie renginio finansavimą.

„Fabula Hill + Knowlton Strategies“, beje – Buvęs PR paslaugų tiekėjas Carlsbergui.

Kai paresearch’inau šitą reikalą, radau ir kitų keistenybių, ir norėčiau truputį papasakoti apie jas.

Neseniai parašiau ne tik apie laisvę gerti, bet ir apie policijos pareigūnus, kurie pažeidė žmogaus teisęs, vykdydami reidus naktiniuose klubuose. Čia jau itin rimtas reikalas, palyginus su laisve gerti lauko kavinėse. Keista, bet viena iš #laisverokenrolui PR atstovų po straipsniu pakomentavo apie policininkus su automatais ir be teismo orderio – “nu bet ar tikrai perteklinių?”

Nu taip, Jolita, reidai pertekliniai ir policija varo prieš konstitucinius principus. Kokios dalies “laisvės” nesuprantate? Gi šturmavo vakarėlį su automatais ir jokių ginklų nerado. Žmogus, formaliai “VMI tyrimo” pagrįndu, prie pisuaro buvo apieškotas kai tvarkė savo gamtinius reikalus, ir nekaltos jaunos moterys buvo vadintos “narkomanėmis”, priverstos nusirengti ir atlikti kažkokią gimnastiką. Bent man tai skamba pertekliniai.

Tikrai nemanau, kad Jolita yra kažkokio sąmokslo dalyvė, bet palaukime biškį ir pagalvokime apie šitą “alkoholio pardavimų laisvės” judėjimą. Yra labai žinoma teorija, kad alkoindustrijai nepatinka žolytės ir ekstazės, nes bijo kad jeigu tokie narkotikai būtų legalūs – mažiau žmonių pasirinktų alkoholį savaitgaliais.

Ta prasme yra įrodymų, kad marijuana ir ekstazė yra alkoholio vartojimo mažinimo priemonės.

Nesakau, kad davaj visi einame tūsintis ant ratų, tiesiog pastebiu, koks galėtų būti alkoholio pramonės interesas, mano kampanijos prieš reidus atžvilgiu.

Full disclosure – pabandžiau susisiekti su #laisverokenrolui organizatoriais, pasiūlyti pagalbos kaip Naktinis Meras, muzikos industrijos verslininkas ir šiaip laisvės šalininkas. Galu gale, nebuvau pakviestas dalyvauti ir jie nesidalina informacija apie mano kampaniją už laisvę šokti. Sutapimas? Taip, čiuju innocent sutapimas, tikrai nebūtų pirmas kartas, kai nebuvau kažkur pakviestas. Man neskauda. Tik sakau, kad keista, jog negaunu net “ačiū” iš tų laisvės šalininkų, net kai labai rimtai ginu žmogaus teises ir atstovauju silpnesnius, kovojant prieš valstybės mašiną.

Oh well. Neverksiu.

Grižkime prie buvusio PR paslaugų tiekėjo Carlsbergui valdybos pirmininkas, kuris daugiau komentuoja Feisbuke, kritikuodamas Sveikatos Ministrą Aurelijų Verygą.

“Pirmiausia, jis neįvertina pakaitalų galimybės. Lietuvoje nesunkiai prieinamos ne tik kanapės – amfetaminai ir naujos kartos sintetiniai narkotikai ne ką sunkiau. Tabletę prasinešti net pro griežčiausią apsaugą yra daug paprasčiau nei butelį.” – Mykolas Katkus

… pala pala pala… ką aš ką tik skaitau? Žmogus, kuris gauna atlyginimą dėl savo pastangų promotinti alkoholį, siūlo alkoholį kaip kanapių vartojimo mažinimo priemonę? Suka galvos. Esu tikras, kad vienas iš tų svaigalų yra pavojingesnis už kitą. Dar kartą primenu visiems, kad politika turėtų būti moksliškai pagrįsta, ypač kai kalbame apie žmonių sveikatą, mirties riziką. Yra mokslinių tyrimų kurie analizuoja alkoholį/kanapių vartojimo pasekmę. Surasite informaciją, jei mokate gūglinti.

Toliau buvusio PR paslaugų tiekėjo Carlsbergui valdybos pirmininkas prabilo apie laisvės alkoholiui svarbą kovoje prieš kanapes, cituojant ne mokslininkus, o savo išgalvotą ir šiek tiek ksenofobišką teoriją:

“(opijaus ir marihuanos paplitimas musulmoniškuose kraštuose yra puikus pavyzdys).”

Na, dabar ir apie heroiną kalba, tarsi Perone “VMI” reido metu buvo aptikti švirkstai. Nežinau, ar teko buvusio PR paslaugų tiekėjo Carlsbergui valdybos pirmininkas apsilankyti Kabule, ta prasme pasaulio opijaus pramonės sostinėje, bet aš pats ten buvau, pamačiau savo akimis. Tiesa, kad mažai kas geria ten alkoholį, gal dėl to kad už tai gresia mirties bausmė be Talibano pseudoteismo nutarimo. Kol kas Veryga apie mirties bausmę nekalba, bet man nebūtų surprizas, jeigu Širinskienė pasiulytų tokią pataisą.

Bet aš ne apie tai. Aš apie alkoholio pramonės moralę ir skaidrumą.

Kabule užsieniečiai gerdavo vien Tuborg alų, nes kažkoks Prezidento pusbrolis suteikė jiems neteisėtą monopoliją importuoti ir parduoti jį korumpuotiems barams, kur užsieniečiai susirenka gerti ir pabandyti pamiršti apie dienos įvykių siaubą bei baimę kad kažkas susisprogdins prie baro įėjimo. Apsauginiai Kabule turi automatus, nepertekliniai.

Ta prasme, Tuborg uždirbo dėl slapto kontrakto su visiškai korumpuota trečios pasaulio šalies valdžia, kuri vagia iš savo žmonių milijardus ir parduoda heroiną, literally.

Žinau, kad Švyturys nėra ta pati įmonė kaip Tuborgas, tik norėjau iliustruoti alkoholio pramonės etikos standartus bei bandymus mažinti žalą dėl alkoholio, kanapės, opijaus paplitimo.

Akivaizdu, kad alkoholio pramonė, įskaitant Vilniaus barus, nori parduoti ir užsidirbti kuo daugiau. Ir tai būtų visiškai gerai, jeigu jie stumtų savo produktą skaidriai, kad oponentai negalėtų iškart apie MG Baltic illuminati nusišnekėti.

Paskutinis punktas.

Žinome, kad Liberalų sąjūdžio žvaigždė Gintaras Steponavičius yra kritikuojamas dėl to, kad vedė “pilietiškumo pamokas”, remiamas lobistų pinigais. Visi sako, kad vesti tokį pilietišką judėjimą yra neetiška, nes jis tiesiog “siekė politikuot ir promotint savo kandidatūrą”.

OK, tada laukiu nesulaukiu Andriaus Tapino pasirodymo ant scenos pilietiškame renginyje, šiandien, 20:20, iškart po Tautos giesmės giedojimo (skelbė Švyturio PR agentūros atstovė). Čia viskas legit, nes Tapinas nesiekia politinės karjeros.

Vardan skaidrumo, deklaruoju:

 • Niekada nebuvau, nesu ir nebūsiu Liberalų sąjūdžio partijos narys.
 • Neturiu finansinių interesų jokiuose baruose, klubuose, festivaliuose.
 • Savo rinkiminę kampaniją finansavau aš pats.
 • Kai DJ’inu Vilniuje, neprašau atlyginimo, gaunu tik kelis bokalus alaus nemokamai. Kalkite mane prie kryžiaus.
 • Per visą kadencija tik vieną kartą pagrojau už Vilniaus miesto ribų ir išrašiau sąskaita-faktūrą nuo savo UAB’o.
 • Turiu VšĮ, padedame muzikantams eksportuoti savo muziką, publikavome straipsnį prieš alkoholio draudimus ir pakvietėm skaitytojus pasirašyti #laisverokenrolui peticiją.
 • Mano VšĮ finansuoja UK muzikos platinimo įmonė, neturinti jokių ryšių su alkoholio pramone.
 • Šiandien patikrinau savo taupymo fondus, kur laikau savo palikimą nuo senelių ir įsakiau vadybininkams parduot viską, kas susiję su alkoholiu.
 • Viskas deklaruota valstybinėse sistemose, nes esu viešas asmuo. Jeigu ten surasite klaidą, atsiprašysiu dėl nesugebėjimo suprasti kaip užpildyti tas anketas su visokiais ten hieroglifais ir kodukais. Skaidrumo sistema biški neskaidri, žinokite.
 • Buvau seniai ir trumpai Gravity naktinio klubo vadybininkas. Patalpų savininkas – MG Baltic.
 • Prieš du metus paskolinau 1500EUR Romo Zabarausko Friendly Vilnius iniciatyvai, kuri reklamuoja barus ir skatina laisvalaikio industriją skelbti savo parama LGBT lygybei ir kitoms mažumoms. Zabarausko VšĮ grąžino man visą sumą, su 30EUR palūkanų.
 • Daug metų turėdavau 10% nuolaidos lojalumo kortelę Cozy bare Vilniuje, bet kažkas ją seniai pametė, o naujos gaminti neprašiau.
 • Mėgstu valgyti fišnčips Piano Man bare ir visada atsiskaitau pilnai. Kartą dėl promilių kraujo sistemoje, pamiršau atidarytą sąskaitą ir turėjau sumokėti sekančio apsilankymo metu.

Pagarbiai,

Jūsų Naktinis Meras Mark Adam Harold

KLAIDA 1:

Kažkas man pranešė, kad Tuborgas yra iš tos pačios Carlsberg įmonių grupės, kaip ir Švyturys. Atsiprašau Carlsbergo dėl mano klaidos.

KLAIDA 2:

Po šio straipsnio publikavimo, sekančią dieną po renginio, Mykolas Katkus viešai teigė, kad jam priklausanti PR įmonė anksčiau yra dirbusi su Carlsberg grupe, tiksliau – su “Utenos”, o ne “Svyturio” prekės ženklu, o visi pradėti projektai buvo neseniai kanceluoti ir šiuo metu su Carlsberg jis nedirba ir neketina dirbti. Anksčiau rašiau, kad jo įmonė šiuo metu dirba su “Švyturiu”. Straipsnis koreguotas. Mykolas informuoja mane, kad Švyturio PR agentūra yra UAB “VIP Communications”, vadovaujama Dariaus Gudelio. Atsiprašau abiejų ir dėkoju Mykolui už informaciją, pagalbą ir skaidrumą.

Dėl reidų Vilniaus naktiniuose klubuose

Kaip Naktinis Meras, esu šokiruotas, kad įvyko daug perteklinių antiteroristinio stiliaus reidų Vilniaus naktiniuose klubuose.

Man visiškai nepriimtina, kad žmonės, kurie tiesiog norėjo susitikti su draugais, šokti, smagiai praleisti laiką – staiga sužinojo, kad valstybė mano, jog jie yra labai pavojingi, ginkluoti nusikaltėliai. Kaukėti pareigūnai su automatais šturmavo vakarėlių vietas ir privertė nekaltus žmones nusirengti arba gultis ant žemės kaip kokiame holivudiniame filme.

Faktas, kad tarp klubinėtojų yra narkotikų vartotojų. Mes visi tai žinome. O tas faktas nepaneigia svarbesnio fakto, kad visi žmonės turi žmogaus teises. Todėl pareigūnai neturi teisės counterstrike’inti jaunus žmones vien dėl to, kad jie naktimis šoka tose vietose, kurias autoritetai pažymėjo „narkomanų skylių“ etikete.

Girdžiu daug siaubų istorijų apie tai, kad pareigūnai visiškai peržengė ribas: vietoje saugumo užtikrinimo ėmėsi gąsdinimo, psichologinio spaudimo ir net smurto prieš nekaltus Vilniaus gyventojus.

Dėl to su teisininkais renkame informaciją iš visų liudytojų bei nukentėjusiųjų, ir ruošiame grupinį ieškinį teismui.

Ar buvote klube tokio reido metu? Ar matėte, ką darė pareigūnai? Ar su jumis šnekėjo pareigūnai, privertė jūs daryti kokius nors veiksmus? Ar buvo nepatogu, baisu? Ar turite draugų, kurie lankosi tokiose vietose ir galėtų apie tai su mumis pasikalbėti?

Anketą užpildykite čia, žemiau. Užtruks tik kelias minutes, ir tuo būdu prisidėsite prie stipraus judėjimo naktinio gyvenimo laisvės link.

Nesvarbu, ar turėjote su savim narkotinių medžiagų, arba ne. Renkame informaciją iš visų, kad galėtume sužinoti, kas iš tikrųjų įvyko. Neteisime jūsų – ieškosime teisingumo, norėdami apsaugoti žmogaus teisių principus. Įstatymai galioja ne tik jūsų, o ir valstybės institucijų atžvilgiu.

Jau daug drasių ir pilietiškų žmonių yra perdavę mums labai naudingos informacijos. Padėsime aukoms ginti savo teises. Anonimiškumą garantuojame, jei to pageidausite. Jei perduosite mums savo el. pašto adresą, neatskleisime jūsų tapatybės, o susisieksime privačiai. Galite ir sukurti atskirą el. pašto paskyrą, jei kol kas nenorite savęs įvardinti.

Tai tikrai labai rimtas reikalas; bet kokia informacija prisidės prie mūsų tikslo padėti visiems Vilniaus gyventojams bei svečiams tūsintis be baimės. Vilnius – laisvalaikio miestas!

Nebūkite skeptikais, nes Lietuva yra teisinė valstybė, ir galų gale laimėsime, jeigu papasakosite mums savo istorijas sąžiningai ir detaliai. Laimėsime arba Lietuvoje, arba Strasbūre.

Labai prašome be baimės užpildyti šią anketą, ir kartu kovosime už jūsų laisvę. Mes esame labai dėkingi, kad tiek daug žmonių nori padėti mums nugalėti, ir raginame visus pasidalinti šia nuoroda visiems savo draugams, kad galėtume surinkti didžiausią įmanomą atsiliepimų skaičių.

Ačiū visiems už pagalbą. Niekada nepamirškite, kad šiais „draudimų laikais“ būtina kovoti už savo teisę tūsintis smagiai ir saugiai. Mes to sieksime, ir dėl to jums padėsime.

Good news everybody! Lithuania is not fascist!

It’s so awesome, that Lithuania’s alt-right kryptonazi parade is so small.

Juliaus Kalinsko / 15min nuotr.

It’s so awesome, that the opposition to the gay parade was so small. This is literally the whole counterprotest:

It’s so awesome, that the Mayor and an MP supported the 420 event next to the Lithuanian Parliament.

It’s so great that the opposition was so small.

“Drugs and culture are not compatible” say Lithuania’s culture experts.

It’s so great that people went to the streets and showed their support for stronger control of drugs, and more education about the harmful effects of drugs. And more freedom for people that don’t harm other people.

And it’s awesome that in Lithuania nobody gets beaten or arrested for this stuff.

#420 #EUFTW

70% want to change Škirpos alėja

The story so far:

I asked the City’s Names Commission to consider changing the name of Škirpos alėja, a small street in the centre of Vilnius which glorifies a man who was a leading figure in the fight for Lithuanian independence. Aaaand… he also founded an antisemitic organisation, campaigned for national socialism in Lithuania, called Hitler a genius, and told Jewish citizens of Lithuania to leave the country.

So I don’t think he should be honoured with a streetname in Vilnius.

Some people think that because Škirpa didn’t actually shoot any Jews in the back of the head in the forests of Lithuania, he’s a hero and all the other antisemitic stuff doesn’t matter. I disagree.

During the Holocaust, many Lithuanians tried to save their Jewish neighbours and friends. Škirpa did not. He saw Lithuania as an ethnic nation of one ethnicity only, and he didn’t see the need to defend all Lithuanian citizens against the horrors of genocide. You might say that throwing Jews out of the country is better than killing them, but it’s still dishonourable and disloyal. Škirpa’s supporters say he was loyal “to Lithuania”, because they don’t think that the Jews were “Lithuanian”, even the citizens.

I am not attacking the state, I am attacking Škirpa. Škirpa said that there would be “no life” for the Jews in “New Lithuania”. He was the leader of an organisation that spread antisemitic propaganda before the Holocaust. Historians and the Lithuanian state confirm this. His own words confirm this.

But he didn’t kill Jews himself.

So… he wasn’t a murderous nazi, he was just a power-hungry racist national socialist antisemitic propagandist? That sounds like a weak argument for giving him a streetname.

The Names Commission couldn’t come to a decision, so they decided to launch a public consultation. The City held a public forum in the Old Town Hall. You can read my speech here.

The official online survey ran from the 27th November to the 6th January 2017.

Of course, it’s not a scientific survey of the opinions of all the people in Vilnius. It’s only the opinions of people who cared enough to want to contact the Council about this issue. The survey was in the news and passed around social media, so people on all sides of the debate heard about it and encouraged their friends to take part. The survey was in Lithuanian and in English. Opinions were received from all over the world, but more than three-quarters of the respondents said they live in Vilnius.

It was the first time that the City included an official public debate and an online consultation in the Council’s decisionmaking process. Nice.

Here are the results:

Thank you to everybody who submitted an opinion to the Council.
These results are not binding, the final decision is with the Council and it could go either way.

Full results and comments click here.

70% want to change the name.

What should be the new name?

The most popular choices were Teisuolių (Righteous Among The Nations) and Vilnelės (named after the river alongside the street).

Originally I proposed Teisuolių, but after the debate I changed my mind. Teisuolių has no historical connection to the place, and there are other initiatives planned to commemorate the Righteous Among The Nations elsewhere. I accept those arguments.

I liked the idea of Gediminaičių, named after the dynasty that founded the city. However, this didn’t seem very popular with the people who took part in the survey.

There were many who expressed the wish to name the street after the river next to it, a neutral non-political name that would defuse the controversy around this question. I’m still happy with any name that isn’t antisemitic, and I think Vilnelės is now my favourite because of its neutrality.

You can see all the other suggestions we received on the official results page, including all the trolls.

You can also read the arguments for and against that were sent for the Council to read. Some of them are very interesting, some of them are insane. You decide which.

A date for the final decision has not been set.

It looks like the issue is not as controversial as everybody thought, and that the opposition is very small. Most people seem to want a streetname with less associations to genocide and national socialism. You lose your right to be a national hero when you praise Hitler and attack democracy, sorry.

Donskis, Venclova, and The Chairwoman of the Jewish Community of Lithuania have already spoken very clearly against honouring Škirpa in this way.

But this battle is not over yet. Hopefully soon we will finally vote on this, and my colleagues will agree that we shouldn’t have streets named after people who abandoned innocent Lithuanian citizens.

http://atviras.vilnius.lt/apklausos/skirpa

Sausio 13. Ar nekovojote už savo kultūros laisvę?

Tarybos nariams smagu pasijausti teisėjais, ekspertais, autoritetais – lyg dovanotume gerus dalykus miestiečiams kaip koks Romos Imperijos senatas ar baronai… Sėdim ant kalno mokesčių mokėtojų pinigų ir įsvaizduojam lyg be mūsų itin protingo jūsų šaibų valdymo nieko gero nebūtų.

Dėl to ydingo patronising instinkto, tarybos nariai mėgsta daryti išimtis pagal savo skonį ir be logikos. Kaip šitame tarybos posėdžio klipe, kur meno kolekcionerius siūlo atleidinėti kitą meno kolekcionerių nuo NT mokesčių, dėl to kad „žmogus turi didelės vertės meno kolekciją“. Dar jis pridėjo „argumentą“, kad „čia jokios komercijos“, tarsi mums kažkaip privaloma remti tą kultūrą, už kurią niekas nenori sumokėti; tarsi jus esate nekultūringi idiotai, ir mes renkame ir išleidžiam jūsų pinigus atsakingai; tarsi mes galime apsaugoti jus nuo savęs.

Vertė ir vertibės

Nepamirškite – meno kolekcija turi „didelę vertę“. Tik kad ta vertė tuo pačiu ir maža, ir dėl to mums reikia paremti įmonę. Projektas, beje, skelbtas kaip „privati“ iniciatyva, kuri „nekainuos miestui nieko“. Tik kad jie nenori mokėti NT mokesčių.

Čia niekur nesakiau, kad Modernaus meno centras (MMC)​ projektas blogas, tik sakiau „nedarykime jokių išimčių“. That’s the point. Aš, nepaisant Martikonio pastangų išmesti mane, esu tarybos narys. Kaip tarybos narys nenoriu žiūrėti į kiekvienos Vilniuje egzistuojančios kultūros įstaigos veiklą kaip kažkoks šerifas ir galvoti „ar čia menas?“

Aš tiesiog manau, kad tokia tvarka yra neteisinga, neveiksminga, ir labai kenksminga kultūrai.

Ar manote, kad mes, 50 tarybos narių, galime nuspręsti už jus, kas yra „geras“ kultūrinis projektas? Ar tai turėtų būti politikų darbas? Jeigu tikrai manote, kad mes esame meno ekspertai, važiuokit į gerb. Martikonio skulptūrų parką ir gal nustebsite, kad jis visiškai neturi skonio. Ten gal pagalvosite kad tai yra kažkokia apgailėtina oligarchinio lygio absurdiškų objektų „kolekcija“. Ar jus norite, kad tokios kolekcijos savininkas už jus nusprestų kas yra vertingas menas? Gal norite ir kad jis ateitų į jūsų mėgstamiausią naktinį klubą su fleške „geros muzikos“?

Kai sakau „jokių išimčių“, tai reiškia „jokių“.

Mano prašymas paremti visus DJ’ėjus buvo absurdiškas, kaip ir prašymai atleisti „nekomercinę kultūrą“ nuo NT mokesčių. Aj, ir nepamirškite, kad Lietuvos populariausias profesionalus sportas irgi kažkaip papuolė į „nekomercinės kultūros“ kategoriją ir gauna milijoną eurų dotaciją iš jūsų kišenės (čia Gerb. Martikonis sutinka su manim, kad tai yra neteisinga).

Kadangi šiandien Sausio 13 ir visi labai teisingai prisimena tuos, kurie gynė Lietuvos laisvę, turiu jums pasiulymą.

Gal nebešnekėkime apie „komercinę“ ir „nekomercinę“ kultūrą kaip kažkokie komunistai, kurie bijo „komercijos“ velnio ir mato „kapitalistų konspiracijas“ už kiekvieną kampo. Gal nebelaukime valdžios palaiminimo, lengvatų ir dotacijų iš viršaus. Gal atlaisvinkime Lietuvos kultūrą nuo biurokratinio aparato ilgų pirštų. Gal supraskime, kad kultūra yra mūsų, o ne valstybės. Gal pripažinkime, kad mes visi turime atsakomybę paremti ir dalyvauti kultūroje pagal savo norus, tiesogiai, o ne verkti ir prašyti „nemokamų“ stadionų, galerijų, kino teatrų ir daug daug vienos tautos tautinių drabužių.

Atlaisvinkime save nuo valdiškos „kultūros“ sampratos ir nebegyvenkime pagal vazonų penkmečių planus.

Gal tai skamba baisiai? Gal jums neaišku kas būtų, jeigu būtų lygybė, nebūtų jokių išimčių, jokios selektyvios „paramos“ iš viršaus, skirtos apsaugoti Lietuvą nuo degraduojančios „jankių“ kultūros? Gal tau neramu, kai galvoji kaip gyventi be valstybės garantijų, kaip gyventi ten kur viskas nėra jau apgalvota ir aprūpinta? Gal žiūrite į ateitį ir bijote, kad viskas bus blogai be „stipraus lyderio“ ir „gerovės valstybės“? Gal nepilnai tikite, kad Lietuva neskęstų, jeigu plauktų ant atviros jūros laisvai?

Aš įsivaizduoju, kad tokių baimių buvo žmonių galvose sausio 13. Tik kad tada žmonės suprato, jog geriau rizikuoti savo gyvybe už laisvę, nei egzistuoti kaip gyvam lavonui, kurio kultūrą apibrėžia ir manipuliuoja kažkokia vyriausybė.

Kultūros finansavimas, kaip ir pati kultūra, turėtų kilti iš apačios, o ne nukristi iš viršaus. Tai sakau iš meilės kultūrai, nepriklausomybei ir laisvei.

My speech in favour of renaming Škirpa’s Alley

This is the full text of my speech, delivered in the old Vilnius Town Hall on the 29th of November, 2016. It was the first speech during a public forum organised to discuss the suitability of a streetname in honour of Kazys Škirpa, the leader of an antisemitic organisation formed before the nazi invasion of Lithuania. The organisation spread propaganda which arguably enabled the Holocaust in Lithuania, in which around 95% of Lithuania’s Jews were murdered by the nazis working with a small but extremely deadly group of local collaborators. As a Vilnius City Councillor, I initiated the namechanging process, and the Names Commission decided to hold a public consultation.

You are free to submit your opinion on this streetname to the Vilnius City Council via this form:
https://goo.gl/forms/JPTMkAk5oeLiOs4n1

During the public meeting, I also managed to add that I can’t stand the Soviets either. But about changing the name of Škirpa’s alley, I said this:

Hello.

I, Mark Adam Harold, being the initiator of this process, first of all have to explain why I think I have the right and am obligated to raise the question of Kazys Škirpa’s streetname.

It’s true, that I am not a citizen of Lithuania. I am an immigrant from Great Britain. However, that doesn’t mean that I love Lithuania and Lithuania’s freedom and independence any less. Precisely because of your fight for freedom and your efforts to reinstate independence, along with your choice to join the European Union, I am here.

For that, I am very thankful to you all. I am extremely happy that such freedoms exist in Eastern Europe. I celebrate March 11th together with you, and no less happily.

That’s why, in 2014, I decided to run for City Councillor and work to improve this amazing city.

I like working in the Municipality, because there problems that are close to home and everyday life are solved. Any resident can take part in local government, not only citizens, because the city belongs to us all.

I was elected in a free and democratic state, and I swore with my hand on your Constitution, so I truly understand what that means. One of the reasons I was elected was to defend minority interests and raise awkward questions that haven’t been raised before. I have done, and will continue to do so. That’s what I promised to do.

For these reasons, I stand here before you and raise the question: Should we change the name of Kazys Škirpa’s alley?

In this forum we have one simple task: to discuss this streetname’s suitability. I ask you not to forget the exactness of this task.

I would like to make it clear, that this is not a Court with the competence to decide who is guilty or not guilty. Changing a streetname is a totally different affair to convicting or acquitting a person of war crimes. We gather here only to discuss a streetname.

In my opinion – Kazys Škirpa’s name is unsuitable as a streetname, and I will now explain why.

In 2005, the international commission convened to investigate crimes of the nazi and soviet occupations in Lithuania, confirmed:

“The Provisional Government’s and the Lithuanian Activist Front’s antisemitic views are well documented.”

Teresė Birutė Burauskaitė, the then Director of the Lithuanian Genocide Centre, asserted that:

“Kazys Škirpa’s Berlin LAF organization’s activities show antisemitic traits… antisemitic characterisations, where Jews are pictured negatively, exist in other documents prepared by the Berlin LAF organization, which from Berlin reached Lithuania and her inhabitants across the border.”

In my understanding, an organisation’s leader is compelled to accept responsibility for his organisation’s activity. This is inseparable from the definition of the word “leader”, and is part of his duties.

He fought for the independence of Lithuania, but at the same time encouraged actions against Lithuanian citizens and inhabitants, and that is unjustifiable. His good works, unfortunately, don’t outweigh the bad. As Lithuanians say – “A spoonful of tar ruins the whole barrel of honey.”

Expressions of antisemitism, found in documents prepared by the LAF, helped to convince and embolden killers to destroy the Jewish people, i.e. fellow citizens, men, women and children.

From Škirpa himself we learn of the aims of this propaganda. In 1941, he wrote:

“It was done to warn the Jews in advance that there would be no life for them in the New Lithuania.”

Škirpa’s organisation obviously aimed to discriminate against their fellow citizens, the Jews, ant to restrict their freedom. In other words, Kazys Škirpa’s organisation was the enemy of a large percentage of Vilnians.

Precisely because of these reasons, I disagree that there should be a street in Vilnius named after such an organisation’s leader. Honouring him with a streetname, we give him the same status as historic figures such as Jonas Basanavičius. I find the comparison unsuitable, to say the least.

The Mayor of the city Remigijus Šimašius has said more than once that Vilnius is an open and friendly city, where all are welcome and respected. That’s one more argument for changing an antisemitic organisation’s leader’s streetname. With such a change, we could show the world that no manifestations of antisemitism will be tolerated, and certainly not glorified.

I think that the most rational solution would be to change Kazys Škirpa’s streetname and present his life’s history, with absolutely all historical context, in a museum. We should search for a less controversial name. In my opinion – the most appropriate alternative would be to name the alley after the Grand Dukes of the Gediminid dynasty.

I ask for your support and help convincing my colleagues on the City Council to vote for changing the name of Kazys Škirpa’s alley.

Thankyou.

Mano kalba dėl Škirpos alėjos pervadinimo

Čia pilnas mano kalbos tekstas. Tai buvo pirma kalba viešoje diskusijoje “Ar reikėtų pakeisti Kazio Škirpos alėjos pavadinimą?”, kuri įvyko šiandien Vilniaus Rotušėje.

Galite pateikti ir savo nuomonę į Tarybą čia: https://goo.gl/forms/JPTMkAk5oeLiOs4n1

Pavyko ir replikuot apie tai kad nekenčiu ir Sovietų. O apie Škirpos alėjos pavadinimo keitimą sakiau:

Sveiki.

Aš, Mark Adam Harold, manau, kad būdamas šio proceso iniciatoriumi, visų pirma, turiu paaiškinti kodėl apskritai jaučiu, kad turiu teisę ir esu įpareigotas kelti klausimą dėl Kazio Škirpos alėjos pavadinimo.

Teisybė, jog nesu Lietuvos Respublikos pilietis. Aš – imigrantas iš Didžiosios Britanijos. Tačiau tai nereiškia, jog dėl to mažiau myliu Lietuvą ar mažiau gerbiu jos laisvę ir nepriklausomybę. Būtent dėl jūsų kovos už laisvę ir indėlio į nepriklausomybės atstatymą bei pasirinkimą įstoti į Europos Sąjungą, esu čia.

Už tai esu jums dėkingas. Dėl tokių laisvių egzistavimo Rytų Europoje esu be galo laimingas. Kovo vienuoliktąją dieną švenčiu kartu su jumis ir tikrai ne mažiau džiaugsmingai.

Todėl du tūkstantis keturioliktais metais nusprendžiau kandidatuoti į sostinės miesto savivaldybės Tarybą ir ten dirbdamas tobulinti šį nuostabų miestą.

Man patinka dirbti savivaldybėje, nes čia sprendžiami klausimai yra arčiausiai visų žmonių kasdieninio gyvenimo. Savivaldoje gali dalyvauti bet kuris gyventojas, ne tik piliečiai, nes miestas yra mūsų visų.

Aš buvau išrinktas laisvoje demokratiškoje valstybėje ir prisiekiau laikydamas ranką ant jūsų Konstitucijos, todėl tikrai suprantu ką tai rieškia. Iš dalies aš buvau išrinktas tam, kad galėčiau stipriai ir atkakliai kovoti už mažumų teises bei kelti nepatogius klausimus, kurie nebuvo iškelti iki šiol. Tai darau ir toliau darysiu, tai pažadėjau savo rinkėjams.

Dėl to šiandien aš stoviu prieš jus ir keliu klausimą: „Ar reikėtų pakeisti Kazio Škirpos alėjos pavadinimą?“

Šiame forume mes turime vieną paprastą užduotį: aptarti šios alėjos pavadinimo tinkamumą ir adekvatumą. Prašau nepamiršti šio uždavinio preciziškumo.

Noriu pabrėžti, kad čia nėra Teismas, kuris turi kompetenciją nuspręsti kas yra „kaltas“, o kas ne. Keisti gatvės pavadinimą – visiškai kitas reikalas nei teisti ar išteisinti žmogų dėl padarytų karo nusikaltimų. Čia mes susirinkome tik dėl gatvės pavadinimo.

Mano nuomone, Kazio Škirpos vardas, kaip gatvės pavadinimas, nėra tinkamas ir dabar paaiškinsiu kodėl.

Tarptautinė komisija, sudaryta tirti nacių ir sovietinių okupacinių rėžimų padarytiems nusikaltimams Lietuvoje, du tūkstantis penktais metais savo išvadose tvirtina:

“Laikinosios vyriausybės ir Lietuvių Aktyvistų Fronto antisemitinės pažiūros yra gerai dokumentuotos.”

Teresė Birutė Burauskaitė, tuometinė Genocido Centro Generalinė direktorė, teigia:

“Kazio Škirpos vadovaujamo Berlyno LAF organizacijos veikloje būta ir antisemitizmo apraiškų… Antisemitinių išsireiškimų, kuriuose žydai vaizduojami neigiamai, būta ir kituose Berlyno LAF organizacijos parengtuose dokumentuose, kurie iš Berlyno per sieną pasiekdavo Lietuvą ir jos gyventojus.”

Mano suvokimu, organizacijos vadovas privalo prisiimti atsakomybę dėl savo organizacijos veiklos. Tai neatsietina nuo „vadovo“ apibrėžimo ir jo atliekamų pareigų.

Jis kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, tačiau tuo pat metu agitavo veikti prieš Lietuvos piliečius ir gyventojus, o tai yra nepateisinima. Geri darbai, deja, neatsveria blogųjų. Kaip kad sako lietuviai: „šaukštas deguto sugadina visą medaus statinę“.

Antisemitiniai išsireiškimai, užfiksuoti LAF parengtuose dokumentuose, padėjo įtikinti ir padrąsinti žudikus naikinti žydų tautą, bendrapiliečius, vyrus, moteris ir vaikus.

Iš paties Kazio Škirpos žodžių sužinome apie propagandos, nukreiptos prieš žydus, tikslą. Tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt pirmaisiais metais jis rašė:

„ Tai buvo padaryta tam, kad iš anksto būtų įspėta, jog Naujoje Lietuvoje jiems gyvenimo nebus“.

Škirpos organizacija akivaizdžiai siekė diskriminuoti bendrapiliečius žydus ir apriboti jų laisvę. Kitaip tariant, Kazio Škirpos organizacija buvo didelės dalies vilniečių priešas.

Būtent dėl šių priežasčių nepritariu, kad Vilniuje turi būti gatvė, skirta tokios organizacijos vadovui. Suteikiant gatvei Škirpos vardą, jis prilyginamas tokiai istorinei figūrai kaip Jonas Basanavičius. Aš manau, kad toks palyginimas yra mažų mažiausiai neadekvatus.

Miesto meras Remigius Šimašius daugiau nei kartą yra teigęs, jog Vilnius yra atviras ir draugiškas miestas, kuriami visi yra laukiami ir gerbiami. Tai dar vienas argumentas už antisemitinės organizacijos vadovo gatvės pavadinimo keitimą. Taip galime parodyti pasauliui, kad čia jokios antisemitizmo apraiškos nebus toleruojamos, tuo labiau – šlovinamos.

Manau, kad racionaliausias sprendimas būtų pakeisti Kazio Škirpos alėjos pavadinimą ir visus jo veiksmus, apimant absoliučiai visą istorinį kontekstą, pristatyti muziejuje. Tuo tarpu alėjos pavadinimui paieškoti mažiau kontraversiškos alternatyvos. Mano nuomone, tinkamiausias iš iki šiol siūlytų variantų, būtų Gediminaičių alėja.

Prašau jūsų paramos ir pagalbos įtikinant mano kolegas Taryboje balsuoti už Kazio Škirpos alėjos pavadinimo keitimą.

Ačiū.

Have I kept my campaign promises?

Some time ago I rated the new Mayor’s wins and fails, and I promised to rate my own. Today someone reminded me that I forgot to do that. Fail!

What about my other promises? How many did I keep? It’s a fair question.

So, darling voters, here we go.

I published my program before the elections and listed six priorities. My priorities were nightlife, bureaucracy, minorities, education, growth and defence.

Here they all are, with links to the stuff I’ve been doing for you since April 2015. Read and let me know how I’m doing 🙂

Nightlife

This was the main reason I was elected, and many of my voters know me from the events I organised over many years, so I feel a big responsibility to work on this. It’s priority number one.

After the elections, I started pushing the idea of a Night Mayor for Vilnius, to act as a bridge between the nightlife industry and the politicians who don’t really understand nightlife. The idea was originally born in Amsterdam and spread to other cities, and recently spread to London. I’ve worked hard to develop the concept for Vilnius, and it looks like soon something will happen 🙂 Stay tuned. If it happens, I’ll have more influence to make Vilnius nightlife even better than it already is.

I tried very hard to help reform the taxi regulations, so you can get home safely at night. Hopefully the pressure I applied had some effect, but I can’t say I have scored any big wins. Taxis are generally better than they were, but that’s maybe due to apps like Uber (which is not a taxi) and Taxify or e-Taksi. Also, there are many things that local government can’t fix, because the rules are made at national level. And we can’t fix the airport taxis because they are not controlled by the Municipality, and the Airport doesn’t seem to be moving very fast. Let’s hope the new Transport Ministry will help. Maybe.

I still think some taxi companies are getting away with breaking the regulations too much, and I know it would be easy to enforce them more strictly, but there seems to be some kind of unwritten rule to just turn a blind eye. Also I was assaulted by a taxi driver when I tried to photograph him breaking the rules, so obviously we haven’t cleaned up that industry yet. At least we’ve got some night buses now, that’s a step towards a more 24-hour city centre.

One of the main issues is noise pollution from bars and clubs. I’ve been working on ways to rewrite the rules so they are more transparent and balance the interests of all residents. For outdoor events I want to set a limit on the size of the sound system, and allow events until midnight at weekends. We’re working on ways to make this happen in legalspeak.

The biggest win was when I managed to run round the building and convince my colleagues to oppose Mykolas Majauskas when he tried to stop a bar opening. He didn’t have any legal reason to stop the bar, and his proposal was simply against Constitutional principles. He just wanted to complain about alcohol and noise generally as part of his election campaign, and he started making stupid suggestions like closing at 6, or limiting the number of alcohol licenses in the city to a certain number. For no logical reason. This led to the best debate I have ever seen in the Council, where people attacked and defended the Constitution and Councillors were actually listening and changing their minds according to the speeches. Thanks to support from people like Aušrinė Armonaitė, Vaidotas IlgiusAušra Maldeikienė and even Jaroslav Kaminski, Majauskas lost the vote and the bar was given a licence. Guess what – when the bar opened there was no apocalypse.

Bureaucracy

God knows I hate unnecessary bureaucracy and I hate politicians’ attempts to control stuff we shouldn’t be controlling. Now the whole Council knows too, because my budget speech was all about focusing on essential infrastructure improvements and key priorities instead of wasting time and money on basketball and a bunch of other stupid stuff that’s none of our business. Our financing of that stupid stuff is open to corruption and those things could be done better by the private sector. I voted against the city budget because it was full of bullshit and the only department that got cuts was the IT Department. That’s the department that can help to reduce bureaucracy and corruption by streamlining systems and showing data transparently to the public. #facepalm

For example, I pushed to expose all the Councillors’ wages and expense claims online, with easy-to-read charts and explanations. For the first time, you can see clearly who gets how much. It turns out that one of the Vice Mayors, Vladas Benkunskas, claims three times more expenses than the other Vice Mayors. Interesting, right? I am investigating why he needs so much more money, because the answer he gave me in the last Council meeting was not an answer. If we did more projects like this, it would be much harder for politicians and civil servants to bury things under paper and hope nobody notices.

My favourite civil servant, the Mayor’s IT Adviser Povilas Poderskis, has been doing amazing work with his too-small budget, opening up all sorts of raw data, visualising it for youbringing volunteers on board and deploying e-systems wherever he can. With more money he could do actual magic. We talk nearly every day about the projects that should be done, and all those projects increase democracy, save money and sometimes even make money. Let’s hope that next year the budget will be better, but if it’s not – I’ll just diss it again in public and vote NO.

I did manage to burn one law. Food trucks were not allowed to drive around the city and serve people at the side of the road, they had to book special places in advance and just sit there. I fought for a few months and eventually food trucks were allowed to buy a licence to drive around and sell anywhere, as long as they don’t break existing traffic laws. The only problem is they can’t do it in the Old Town yet, but I’ll push for that to be allowed too.

Minorities

The two major issues since the election were LGBT and refugees. Unfortunately the Liberals threw me out of their fraction for supporting those two groups of people too strongly. Oh well.

I managed to get the city’s refugee assistance plan to include a line preventing discrimination on the basis of sexuality. There was some concern that the services would be provided by a church-related organisation which might contain prejudiced people. I just wanted to make them absolutely aware that their interpretations of religion shouldn’t stop them providing humanitarian services to all people equally. Win.

When Majauskas won funding for a Catholic Church, I opposed by pointing out that I am a religious minority (Protestant) and I spent the rest of the Council meeting ridiculing the church funding idea and talking about mosques. I will be debating that decision soon @ Peronas.

And the Mayor signed the papers allowing us to set up a group of Councillors for LGBT Equality before the gay parade, including the official email address lgbt@vilnius.lt. I admit the group doesn’t do much work, but unfortunately in the Lithuanian political arena just setting up a group like that is already a big statement, and I hope members of the LGBT community appreciated it. The other Councillors need to know that we won’t accept any nonsense, like that time Kaminski made some kind of speech about being from a “normal” family.

I proudly paraded with thousands of other people, wearing a British flag skirt and waving a City flag in rainbow colours. Some of my colleagues in the Council thought this was some kind of ethics violation, but the Mayor made a strong speech supporting equality and that shut them up. Nice!

Please march with us next time, Remigijus.

My new focus is on disabled access, and pretty much every time someone mentions spending money on something stupid, I suggest spending it on disabled access instead. Our pavements are still terrible, especially when covered with ice, and I really can’t recommend that people with restricted mobility have a holiday here. It must be really difficult for the people who live here every day. Let’s fix that in 2017.

Education

This is not my strongest area of expertise, I was only a swimming teacher for a few years, but I think education should always be a priority because it saves money in the long run.

I happily voted for the scheme giving 100EUR/month to people who go private, leaving more free spaces for the people who need them. I also voted for the idea of giving people 100EUR/month to care for kids at home, if we can sort out a secure way of doing it without people abusing the system.

We have an obligation to provide kindergartens, and this is something we can do as a temporary solution while we fix the massive backlog that the previous administration left behind.

I have raised the question of afterschool clubs – I asked if we should have more activities to teach citizenship and prevent bullying, and people like the idea but I haven’t seen much action on that. Sport is always popular, and I have nothing against sport but I think there’s other stuff we should do too. I’ll keep pushing.

One area of education I work very hard in is Lithuania’s history, especially the history of the Litvaks who lived here until they were nearly wiped out in the Holocaust. I think that understanding of this period is essential to the health of today’s Lithuania, and I find it amazing learning about the people and the vibrant culture that was lost. For this reason, and on behalf of all minorities who visit and inhabit multicultural Vilnius, I proposed changing the name of a street which currently honours a pro-nazi propagandist, Kazys Škirpa, whose antisemitic organisation encouraged and enabled the Holocaust. There will be a public discussion soon, followed by a vote in the Council. Wish me luck, because this is probably the most important project I have initiated, and I hope everybody learns something.

Growth

I promised to do all I can to improve the image of Vilnius and attract more tourism and investment. Originally I thought this should probably be done by leaving the job to the private sector and encouraging business associations to promote the city. However, Vincas Jurgutis pushed to start a city-owned development agency, and Agnė Selemonaitė worked hard to make it rational and effective, without causing a total embarassment like most other state-funded initiatives. She talked me into voting for it, but I promised to withdraw my support next year if it looks like we are wasting money. We discussed how to make it useful and attractive to foreigners, without Boratish grammar mistakes and endless brochures of medieval history.

We had a vote in the Council, some Members complained about the English language name (omg srsly), and Go Vilnius was born.

Then, I encouraged Darius Udrys to apply for the Director’s job, and George East to apply as a writer, to bring a foreign perspective to the initiative and make sure we were presenting the city in a way that I could proudly show to my investors and friends back in England. And then I had to defend the budget so that it wouldn’t be cut to stupidly low levels to save money for the basketball team.

And that’s that. The first product came out recently – beautiful brochures full of information for welcoming new immigrants to our lovely city. Awesome. I have shown the booklets to people who are interested in Vilnius, and the response is always positive.

I wish Go Vilnius luck and I’m working with them every day to make things as good as possible. It’s not going to be easy to compete with every other city in the world, because most of them have budgets much bigger than ours, but we’re punching above our weight.

Defence

Maybe it seems a bit strange for a local government candidate to promise to prioritise defence, but I promised to prioritise defence. In my pre-election promises I said:

“How can we show the world we don’t agree with being annexed by anyone? By celebrating our values, using our freedoms and participating in our democracy. Vote, and smile.”

Everything I have written above helps to strengthen our democracy and show our tolerant, multicultural city life to the world. This is what makes us different from any authoritarian regime who might want to invade. We are showing the international community that we are a free city, and worth defending. I think that’s the best defence strategy possible.

I had to defend myself more than once in court, eventually fighting in the Council against losing my seat, which I didn’t lose. Again.

Proving that Lithuania is a civilised country which respects democracy and rule of law – big win.

Also I voted in favour of the proposal to work with the Riflemen and the Reserves to provide military training in schools, because I was lucky enough to get that myself in England, and it was awesome.

Nobody said it would be easy

I’m trying. I’ve had some successes. I haven’t done everything I want to do. Some stuff is still in progress and might fail. I could do more.

But I promised to work for you, and I’m working for you.

It’s your city. Help me to do better.

Any questions or suggestions – My official Facebook page is “Very responsive” to messages, and I always read mail sent to tasbritas@vilnius.lt.

Mykolo Majausko Kanapių Kavinė

Mykolas Majauskas, burkuodamas su Zuokistais ir Lenkais, kovojo, kad Vilniaus miesto savivaldybė išdalintų 50k eurų bažnyčios statybai ir jis tą kovą laimėjo. Lėtai paplokime. Ir dabar – atidarykime Pandoros skrynią.

Daug kam Lietuvoje yra nesvarbus principas – religija atskirta nuo valstybės. Nesvarbu, kad savivaldybei trūksta pinigų įgyvendinti būtinus projektus pagal programą, pvz. kindergartenus pastatyti arba surinkt šiukšles iš gatvių, kad žiurkės neturėtų ką valgyt. Nesvarbu tavo prioritetai, nes Majauskas įtikino Tarybą išleisti 50k bažnyčios statybai.

Nesvarbu, kad Romos buhalteriai turi daug pinigų ir miega ant matrasų pilnų banknotų, kai visur aplinkui juos yra auksinės skulptūros, senų meistrų drobės ir sidabrinės vyno taurės su deimantais.

Nesvarbu, kad LKB turi daug žemės ir galėtų parduot sklypą ir finansuot dar vieno pastato pastatymą, jei tik norėtų. Nesvarbu kiek gyventojų pasakė, kad jiems gyvybiškai svarbu turėti dar vieną bažnyčią, nes daugumai Taryboje tai yra dzin (angl. under penis). Nesvarbu, jeigu neturite argumentų, kodėl savivaldybė turėtų skirt tau lėšų. Tau nereikia argumentų, nes gi Dievas valdo pasaulį, o ne tu.

Pasakyk žodį “Dievas” ir Majauskas tave girdės. Jis Dievo darbuotojas žemėje.

Aš balsavau prieš, ir štai kodėl:

Kitos nuomonės YouTube’e čia:

Prieš bažnyčios statybos finansavimą:
Vincas Jurgutis, Vaidotas Ilgius, Vidmantas Martikonis
Už bažnyčios statybos finansavimą:
Mykolas Majauskas, Violeta Podolskaitė, Artūras Zuokas

Baznyčia – ne tik baznyčia

Tiksliau, Majauskas nenori tik bažnyčią pastatyti, o “bažnyčią plius”. Bus kažkokia antra socialinė funkcija, nesvarbu kokia. Jam svarbiausia griebti tavo piniginę ir pirkti sau savo rinkėjų meilę.

Pavadinkime tokius projektus “daugiafunkciniais maldos namais” arba “Dievo stadionais”.

Dėl Majausko pergalės Taryboje, logiškai išeina įdomus precedentas arba kaip pasakė Šėtono pavaduotojas Vaidotas Ilgius – “labai ydinga praktika”. Jeigu dabar tu nori Vilniuje pastatyti maldos namus savo religijai, gali pasakyti, kad bus kažkokio užimtumo skatinimo or something (liet. arba dar kažko), ne tik maldos namai ir savivaldybė duos 50k.

Kodėl turėtų savivaldybė duot tau 50k? Nesvarbu kodėl. Gi precedentas yra. Taryba jau balsavo ir patvirtino tą ydingą praktiką, kad labai teisinga duoti kitų žmonių pinigus.

Sutinkate, kad pastatyti maldos namus yra savivaldybės pareiga? Arba nesutinkate? Palauk, tai nesvarbu, nes jau vieną finansavome. Durys dabar atidarytos ir kitiems. Privalomai.

Kodėl privalomai? Na, negalime diskriminuoti religijų, nes Konstitucijos 29 str. labai aiškiai pasako:

Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Taigi, turime pastatyti visoms religinėms bendruomenėms bent po vieną objektą, jeigu religinė bendruomenė kreipiasi į Tarybą ir parodo architektų planą ir sąmatą iki 50k EUR.

Posėdžio metu jau buvo klausimų apie mečetes ir sinagogas. Kodėl gi ne? Yra net vienas Tarybos narys totoris, gal duokime jam 50k?

Dar įdomiau – iškart po posėdžio, gavau prašymų nuo Pastafarianų, kurie dievina Flying Spaghetti Monster (liet. Skraidantis makaronų monstras). O kodėl jiems nėra naujų pastatų Vilniuje, kur būtų jiems įmanoma eiti į mišias ir valgyti šventus lakštinius angliavandenius?

Galvoji, kad tokia religija yra kvaila ir negali buti laikoma religija? Pagalvok dar kartą, nes Konstitucijos 26 straipsnis aiškiai pasako:

Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma.
Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo.

O tai ne viskas. Pandoros skrynia turi dar daugiau dovanų Gerb. Majauskui.

Yra, pavyzdžiui, Rastafarianai, kuriems kanapės yra sakramentas. Jiems privaloma tą augalą vartoti, kad jie būtų arčiau Dievo arba kaip pasakė Majausko konserviška kolega Gerb. Podolskaitė, jie turi maitint savo sielą. Kodėl gi ne iš mokesčių mokėtojų pinigų?

Nepasakyk man, kad kanapės vartojimas nėra tradicinis Lietuvoje, nes protėviai pagoniai nesutiktų su tuo. Net tavo močiutė su tuo nesutiktų. Paklausk jos apie kanapes, kol ji ruošia aguonų pyragą (angl. opium cake) kalėdų proga.

Jeigu Gerb. Majauskui kanapių vartojimas vis dar skamba pavojingai, priminsiu kad Bob Marley (liet. Bobis Marlis),  garsiausias Rastafarianas pasaulio istorijoje sako:

“Herb is the healing of a nation, alcohol is the destruction.” (liet. Kanapes yra Tautos gydymo, alkoholis yra Tautos naikinimo)

Ir iškart skamba labai gerai, ane? Primenu, kad kartais konservatoriams logika ir rodikliai nelabai įdomi, na, tau nereikia moksliškai pateisinti savo žodžius apie kanapes čia. Tiesiog pasiūlyk šitą pasiūlymą Tarybai, nes skamba gerai. Gerai?

Pasiūlymas turėtų skambėti maždaug taip: “Pastatysime daugiafunkcinius Rastafarianų maldos namus su stalo futbolo užimtumo akademija, kavine ir abstinencijos nuo alkoholio programa kartu su analinio sekso prevencijos edukaciniu centru”.

Pavadinkite objektą “Pas Mykolą”. Ir tada imk tuos 50k eurus ir pirk dafiga gandžios (liet. didelis kiekis kanapių).

Maža kliūtis…. Sori (liet. atsiprašiau), bet – kanapės yra nelegalios ir Konstitucijos 27 str. aiškiai pasako:

Žmogaus įsitikinimais, praktikuojama religija ar tikėjimu negali būti pateisinamas nusikaltimas ar įstatymų nevykdymas.

Čia ta pati Konstitucija ant ko mes visi Tarybos nariai, įskaitant Gerb. Mykolą Majauską, prisiekėm ginti visų gyventojų teises arba su, arba be Dievo pagalbos. Mano atveju – be Jo pagalbos, nes pagalbos man nereikia ir manau, kad Dievas turi jau daug darbų. Bet tai ne esmė.

Esmė tai, kad Majauskas kartais pasiūlo pamiršti apie tą Konstituciją, pvz. kai kažkas nori atidaryti barą Senamiestyje prieš pat rinkimus. Tuo atveju, jeigu Majauskas kalkuliuoja, kad jis savo kandidatavimui pritrauks daugiau balsų dėl pabandymo neleisti naujiem baro savininkam prekiauti alkoholiu, staiga Majauskui dzin Konstitucijos 29 str. ir kai kurie gyventojai tampa lygesniais už kitus.

Kaip aš tai žinau? Nes jis taip varo, neseniai Vingrių g. 17 (aka buvęs Psichbaris) atžvilgiu. Aj ir nepamirškime, kad jis tai daro kartu su Mamontovu, ta prasme kartu su Valstiečiais.

Ar negirdėjai? Majauskui buvo nesvarbu, kad nauji baro savininkai nieko blogo nedaro. Majauskui buvo svarbu apriboti alkoholį, laimėti balsus ir megzti ryšius su LŽVS (angl. green peasants), nes jis norėjo į Seimą. Gal dėl to noro jis pabėgo nuo lygybės eitynių prieš pradžią ir nežygiavo kartu su mumis. Gi Gerbiamas bendrakonservatorius Kubilius aiškiai pasakė, kad jam susirinkimo laisvė nėra svarbiausias Konstitucijos principas. Matomai – jeigu esi konservatorius, gali pasirinkt dalį Konstitucijos ir apie tai biški pamiršt, jei Dievas liepė.

Na, deja (kaip Prezidentė sako), nebus tos Mykolo Majausko kanapių kavinės, nes nemanau, kad arba jis, arba draugai konservai (arba nauji draugai valstiečiai) įteisins kanapės vartojimą religiniams tikslams. Ta prasme – jeigu pabandysi išnaudoti Mykolo Majausko sukurtą precedentą ir pasiūlyti pastatyti Rastafarianų maldos namus su rūkyklom, Konstitucijos 27 str. iškart taps Mykolo mėgstamiausiu ir labiausiai nepamirštamu.

O man svarbu lygybė ir visa Konstitucija – visada. Taigi, jeigu konvertuosiesi į Pastafarianizmą ir paprašysi Tarybos, kad mokesčių mokėtojai subsidijuotų tavo bomžpaketų (liet. greitai paruošiamų makaronų) kulto pastatų statybą – man bus labai sunku balsuoti prieš tavo projektą.

Just saying. (liet. tik sakau).

Who is the most expensive City Councillor in Vilnius?

People often ask me how much money City Councillors earn.

That’s a great question.

You should definitely be asking that question, because it’s your money. And the answer should be clear and simple, because it’s your money.

Short answer: The Conservatives and the Polish/Russians claim the most money, and I cost you much less than anybody else. The numbers are here: http://atviras.vilnius.lt/finansai/tarybos-nariu-atlyginimai

Unfortunately, in Vilnius City Council – it’s complicated. I will try to explain how it works, who gets how much, and how I think it should work.

For many months I have been pushing the IT department to show you all the Councillors’ wages and expenses, with clear infographics, updated live. Thanks to the amazing Povilas Poderskis and his team, you can now see this information easily. First I will explain how to interpret the information, then I’ll show you the numbers.

Sorry it took so long to bring you this information, but my fellow politicians don’t prioritise the transparency of their own income. The IT department was the only department whose funding was cut last year, so there are not enough resources to complete projects that show you how we spend your money. I have been asking for this for a year. Just saying.

Being a City Councillor is not a job

Before I explain about my wages – you should know that being a City Councillor is not a job.

Please understand this very important point. I don’t work for the government. I am the government.

I don’t have a work contract. My “employer” for tax purposes is the Municipality, but I don’t “work for” the Municipality. I work for the residents and guests of Vilnius. The Mayor is not my boss. I don’t have to go to the Municipality every day. The Municipality doesn’t tell me what to do. I am invited to meetings, not ordered to attend. I choose to go, if I want. There was no job interview, I was elected. I have no diploma and I don’t need one. I had no experience in politics but that doesn’t matter, you chose me anyway. I don’t work for the Municipality, I tell them what to do, and I check they are actually doing it, and I complain if I see them doing something which I think is bad. That’s it.

One of the things Councillors decide is – how much Councillors are paid. You can guess how that might be a bit of a problem. For example, when I made a proposal to lower our wages, my proposal was rejected by other Councillors. You see how it works?

Being a City Councillor is not a full-time job

Nobody knows this, but being a City Councillor is not a full-time job. It is a part-time job, and your private-sector boss (if you have one) has to give you time to go and do Council work. For the hours you are doing Council work, you get paid a small hourly rate as compensation, which is not as much as you get in the private sector. So, when you are working on Council business – you are losing money, unless you only work evenings and weekends, which is impossible, because public servants are only available in the daytime.

I would love to sit there all day and make your lives better, but not for minimum wage, sorry. Another limit is that you are only allowed to claim for a maximum 60 hours work per month, so if I sat there all day I would get a lot less than minimum wage overall. That’s just not practical. I love you guys, but, no.

The exception to this is the Mayor and three Vice-Mayors get a full time salary, which is tiny compared to the EU average, but it’s not bad.

City Councillors are paid three ways

OK so there’s three ways Councillors can get your money. And there’s easy ways to cheat.

Sorry it’s so complicated. It’s almost like the system was designed to be complicated, so you won’t have the patience to read the whole of this article and find out how stupid it is.

1. Councillors are paid for every hour they spend in Council meetings, Committee meetings, and Fraction meetings.

When you go to a Council meeting, you sign in and out with the secretary, so they know exactly how long you were in the meeting and you are paid for that time. This is very transparent and would be hard to fake because everyone in the room can see if you are sitting in your chair or not, and every vote is recorded so it’s easy to know if you were there.

When you go to a Committee meeting, the Committee Secretary records your attendance. This is also quite hard to fake because Committees are made up of members from all parties, so everybody can see who attends and who doesn’t, and if the paper records are not correct then there’s lots of witnesses motivated to report the secretary for lying.

Fraction meetings are different. A Fraction is a group of people who all agree to work together, normally because they are all in the same political party. The leader of the Fraction records attendance, not an independent secretary. This means that it’s very easy to fake the attendance records of a Fraction meeting, because the leader of the Fraction is in control, and he probably doesn’t want an embarassing corruption scandal in his Fraction, so he’s not going to tell anybody he’s faking the records. Theoretically he could declare a meeting that never existed, and everyone would get paid. He can certainly mark his absent friend down as “attending”, and his friend will get paid. Nobody will notice and nobody is motivated to care.

2. Councillors are paid for hours working on their own

Councillors are paid for up to 60 hours per month for preparing for meetings, attending events, meeting residents, and working on solving their problems. You have to declare these hours every month.

The cool thing about this is that nobody ever checks your declarations, because it’s impossible to check.

First of all, it would take a massive privacy invasion to look at all my Facebook chats* to find which ones were “Council business”.

Secondly it would take a huge amount of time to do that.

Thirdly, even I don’t know how many hours I spent “meeting residents and solving their problems”, because I am not going to start a clock every time someone in a bar tells me a story about rubbish collection, or I find an interesting article about stadium construction financing.

*why do I use Facebook chat not the official Municipality email system? Well, people contact me on Facebook, not email. That’s what they do. I am supposed to serve them as quickly and as approachably as possible, not tell them to “send me an official email”. Also, the Municipality email system sucks. Did I mention that the IT department budget was cut? Yes I think I mentioned that.

So what happens? Every month the secretary gives you a piece of paper, you invent some fake numbers of hours you think you maybe spent working, and you write them down and sign it. And the number always adds up to 60, because that’s the maximum. Everybody knows this system is stupid and fake, but we do it anyway.

As a compromise, I only claim 40 hours, because somehow this seems to be more honest than claiming the maximum when I have no idea what the real number is. Also, 40 hours is the number other Councils pay, so I am unilaterally rejecting the previous decision to increase the Vilnius limit to 60 hours.

I have made attempts to fix this problem, and many Councillors agree with me, but there are laws that stop us fixing the laws, and the laws are national level so we can’t overrule them. We must be paid by the hour, and that means we have to declare how many hours we worked, even if we don’t know. We can’t just be paid a flat fee.

It gets worse. They have to put those 60 hours somewhere on a calendar. So they just spread them out, 3 hours a day here and there, as if those were the actual hours that we worked. Everybody knows we didn’t actually work in those hours, but we have to sign a piece of paper saying that we did. I often work in the middle of the night, but that’s illegal, so we all just pretend I worked in the day, and I sign the paper.

Also, if go out of the country, we have to tell the secretary to pretend we were not working on those days, because working outside of Lithuania is not allowed without registering an official trip(!). Technically I shouldn’t be trying to solve your problems while sitting on a beach with a smartphone, but I do it anyway. F*** the system.

These laws were written before the internet existed.

3. Councillors are refunded for some of their expenses

I don’t know much about this, but apparently Councillors can collect receipts when they buy pens, or when they buy fuel to drive around the city meeting people, or they get a taxi or whatever. There’s a maximum amount you can claim, it’s something like 300 EUR, which is a lot of pens and taxis.

I don’t know much about claiming expenses because I don’t do it.

I have claimed zero expenses since day one.

It’s not clear to me the things we are allowed to claim for, and I never tried, and it seems like transparency theatre. It takes a lot of time for the secretaries to check all the receipts, and it’s silly.

For example I hear that you can claim for paper, but not for a USB stick. You can claim for a taxi from a wine bar to your flat after a “meeting” where you were “discussing Council matters”, but not for a book about the matter you were discussing. You can claim for petrol expenses, but it’s not easy to know exactly how many litres of petrol you burnt while driving to a meeting.

And if you just stick all the petrol in your wife’s car then nobody will check anyway.

Who gets most of your money?

The raw data is available here, if you’re a geek: https://github.com/vilnius/taryba

The nice visualisations are here, updated live: http://atviras.vilnius.lt/finansai/tarybos-nariu-atlyginimai

Here is the final chart, I made a screenshot today:

atlyginimai

The slightly paler colour is expenses, the darker colour is wages.

As you can see, the Mayor and the three Vice-Mayors get a full-time wage, and one of them spends three times as much on “paper and taxis” than the others. He is Valdas Benkunskas, a Conservative. The Conservatives are marked in blue.

The most expensive ordinary Councillor is also a Conservative, Violeta Podolskaitė. In fact, you can see quite easily that all the Conservatives are in the top half of the list. This means that either they are working harder than others, or they are lying. I am not saying they are lying, I am saying we have no way of checking, because the system isn’t transparent. Maybe they really are working on City business, not just Party business. And maybe they have a very good reason for using expensive taxis instead of our wonderful public trolleybuses.

The dark red people are the Polish/Russian Fraction. They are mostly in the top half. They must be working very hard too. They would probably get even more money if they didn’t keep leaving Council meetings hours before the end. I suppose it takes a lot of hours to figure out how to maximise your expense claims. Maybe they go home to do that.

The second most expensive Councillor is Gediminas Rudzionis of the Order and Justice party (yellow). He’s the guy who wanted to build a huge Mussolini-style monument in the centre of the city, the guy who insulted the Roma community in a committee meeting, the guy whose party’s logo looks like the Nazi party’s logo. And his party were caught buying votes in the recent election. That guy. In an almost completely untransparent system, he gets on average 644.58EUR of your money every month. When I suggested reducing our wages, he strongly objected, shouting that if I wanted to reduce my own wages then I simply should declare less. What he doesn’t understand is that I already do declare less, and I want him to get less too. Fun fact – One of the Order and Justice party’s members is down near the bottom of the list, because he almost never turns up.

Due to the recent corruption scandal in the Liberal party, you are probably interested in what’s happening with the orange colour. There are oranges everywhere, but mostly in the bottom half, the cheapest half. The most expensive Liberal is Rita Balčiūnienė. She is a Committee Chair, which obviously means more work (and a lot of paper). Also, her Committee deals with all the microdistricts, so she probably has to drive around a lot. Nobody knows the truth, because the system is not transparent. Maybe I am defending her because I like the Liberals and I am on her Committee. Maybe she acts nice but she’s secretly evil. We can never find out.

There is another liberal party, the Freedom Union. They are the previous Mayor’s party. They are also mostly in the bottom half, and the previous Mayor is right down the bottom. I guess after they lost the election due to corruption rumours, they decided it would be best not to fake their expense claims under the new Mayor. Good idea.

The Social Democrats are all in the bottom half, and their Vice-Mayor claims the least expenses. Unlike their colleagues at national level, there doesn’t seem to be much suspicious stuff happening here. But we don’t know, because the system is not transparent.

There is another party called the Lithuania List, and they are all in the low-earning section. This is consistent with their anti-corruption message. At least it looks good, but we don’t know the truth, because the system is not transparent. They could be cheating on a bit of petrol while someone who claims more is legitimately using a lot of paper. Who knows? Nobody.

Who is the cheapest City Councillor in Vilnius?

It’s me, of course. I didn’t go into politics to make money, and I don’t like taking your money when there is no transparent system to account for it. The amount of money I get is not related to the amount of work I do, and I am honest about that. That’s why I am down at the bottom of the list. I get 215EUR/month, and the most expensive Councillor gets 652EUR.

Here is why I am the cheapest City Councillor:

 • I am not in any Fraction, so I don’t get paid for Fraction meetings
 • I claim only 40 hours per month for extra work, not the maximum 60
 • I never claim expenses, which is nearly half the money available

I am sure all my colleagues have very interesting stories about why they claim so much money, but that’s not my point. My point is we can’t check their stories, so what’s the point of pretending we are “controlling” these expenses when we are not?

What would be a better system for paying City Councillors transparently?

It’s obvious that this system doesn’t make sense and it needs to change. For many boring legal and political reasons, the system can’t change easily, because we still have Soviet employment laws and people who freak out about changing them. I have tried many times to find a way to make the system more transparent but my colleagues and Parliament disagree with me.

It’s not polite to complain about a problem without offering a solution, so here’s what I would propose, if it was legally possible.

Pay Councillors a flat monthly fee

We need to stop signing documents with numbers that everybody knows are faked. It doesn’t matter if I worked at three o’clock in the morning, or fifteen hours all on one day, in Lithuania or in Greece. I shouldn’t be forced to sign a lie, just to comply with regulations. It’s also impossible for me to track my time and to know how many hours I worked, so please stop asking me to sign things that everybody knows are incorrect and unauditable. You can see from the graph that most people get around 300EUR, so just give us all 300EUR and stop generating stupid paperwork that doesn’t help anyone at all.

If you really must pay Councillors for “hours worked” – why not just pay them for hours in Council and Committee meetings, which are easily recorded and very hard to fake?

Stop paying Councillors’ expenses

It’s a lot of work to collect, check and calculate receipts for expenses, to argue about them and to figure out which ones are legitimate. Why not just stop paying expenses? Pay a bigger wage, and then it’s up to the Councillor to spend what he really needs, from his own pocket. I think you might find that Councillors take less taxis and use less paper. You can see from the graph that 500EUR a month in total would be a suitable compromise, and it would save a lot of money if we didn’t have to count all those receipts. Our secretaries could do something more useful, like helping us to find information, so we can help you more.

Sure, some Councillors would get much more money than they need for taxis. And some would get less at the end of the day, because their expenses are essential, for whatever reason. But that’s life. We’re politicians. This is not a job, this is serving the good people of the City. This is defending the constitution and flying the flag high. You don’t start moaning for an extra 50EUR of taxpayer money to fund your taxi addiction when you’re defending the Constitution, do you? I don’t. Maybe you should go and get a different job if that’s how you feel.

Don’t pay Councillors more

There is an argument that Councillors are underpaid, which encourages corruption and stops them spending much time on their work. Like I said, I would love to sit there all day working for you and earning enough money to quit my other jobs, but…

One of the things I like about the Council is that it attracts people from different parts of the community. It’s not all career politicians, and it’s closer to the people than the Parliament is. You can’t have people close to the community if they spend all day in the Municipality bubble, working a full time job as a politician.

The experience I get in my other jobs helps me to be a better Councillor. I see nightlife problems because I work in the music industry. The career politicians don’t see those problems, because they don’t go to those places and they don’t understand how that industry works. While the careerists are sitting in a Fraction meeting discussing their party’s election strategy, I am out in a bar, seeing how the staff control violent customers, and watching how taxi drivers block the traffic outside.

You pay me, I drink

Technically, when I work on nightlife issues, I am declaring hours spent drinking alcohol in bars as “hours spent meeting with residents and discussing solutions to their problems”. And that’s totally legit because that’s what I am actually doing. Already I have changed one very important alcohol licensing decision because I knew stuff that nobody else on the Council knew. I know this stuff because I actually talk to bar owners and drink alcohol in bars. And you are paying me for those hours, dear taxpayer, because I was elected to improve nightlife.

The problem is – There’s no way you can know if I am lying or not. You have to trust me, and my 50 colleagues.

I can tell you honestly that I am lying. I know I am not declaring these numbers accurately, but I sign the declarations anyway, and that’s the definition of corruption.

The system of paying Councillors needs to be changed because fake transparency is corrupt. Doubts about the issue of politicians’ income are damaging to democracy itself. As a member of the Committee responsible for democracy itself, I publish this article in the hope that my colleagues who are elected to national government will remember to fix this problem when they get there.

Yours sincerely and faithfully,

Mark Adam Harold
Vilnius City Councillor